Město plánuje podporu objektů v historickém centru i pro příští rok

Město Pardubice v roce 2023 opět podpoří prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón opravy domů v historickém centru. Do začátku listopadu přijímá od majitelů plánujících opravu domů v památkové rezervaci dotazníky, které zároveň plní funkci žádosti o tyto dotace.


Vlastníci památkově chráněných objektů čerpají dotace z programu na obnovu památek v pardubické památkové rezervaci pravidelně již řadu let. Vlastníci, kteří chtějí čerpat dotace na obnovu památek v roce 2023, musejí doručit vyplněný anketní dotazník (včetně příloh) programu na podatelnu magistrátu na Pernštýnském náměstí do 7. listopadu 2022 do 15:30. Anketní dotazník je ke stažení na internetových stránkách města https://pardubice.eu/program-mestske-pamatkove-rezervace-2022, případně je k vyzvednutí v kanceláři oddělení strategického rozvoje města, telefon: 466 859 475.

Povinné přílohy anketního dotazníku:

  • barevná fotodokumentace současného technického stavu památky, která se váže k akci obnovy + celkový snímek památky (nepřikládat CD)
  • závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče k rekonstrukci objektu
  • k akci obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 milion korun a více) je potřeba doložit propočet nákladů projektanta anebo stavební firmy, z rozpočtu musí být patrné, kdo jej zpracoval, jinak nebude akce započtena (ceny se uvádějí včetně DPH)

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón od roku 1992 napomáhá obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964. Unikátní je zejména dochovaným spojením opevněného města s pohodlnou a přitom ve své době nedobytnou aristokratickou rezidencí – zámkem, který rod pánů z Pernštejna v první polovině 16. století vybudoval z vodního hradu.