Město se naděje na vybudování poldru nevzdává

Radnice pokračuje v přípravách na vybudování poldru, který by se měl nacházet v místě Spojilského odpadu a sloužit by měl jako protipovodňová ochrana Pardubic. Firmu, kterou město vybralo a která má nyní za úkol připravit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, již schválili radní města. Výkopové práce by pak měly probíhat v koordinaci s výstavbou severovýchodního obchvatu, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic.


Původně měl v místě Spojilského odpadu vzniknout mokrý poldr, který se měl nacházet nejen na pozemcích ve vlastnictví města. Vzhledem k neúspěšnému vypořádání majetkových vztahů se však radnice rozhodla projekt pozměnit, vytvořit „pouze“ suchý poldr v menším rozsahu a jen na městských pozemcích. „Původní projekt takzvaného mokrého poldru se začal řešit v roce 2014, kdy projektová dokumentace zahrnovala také pozemky, jež byly v soukromém vlastnictví a jednání o jejich vykoupení byla poněkud komplikovaná. Proto jsme se tentokrát rozhodli jít snazší cestou a provést výkop ve tvaru poldru pouze na pozemcích města, tedy v menším rozsahu s tím, že v následujících letech by bylo možné tento poldr rozšířit a přetvořit jej třeba tak, aby mohl být využíván také k rekreačním aktivitám,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast životního prostředí Jan Nadrchal s tím, že projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou má pro město zpracovat firma Multiaqua s.r.o., by měla být hotova zhruba na podzim tohoto roku.

Radnice navíc plánuje zkoordinovat práce na suchém poldru s výstavbou severovýchodního obchvatu, v jehož případě se čeká na výběr zhotovitele. „Předpokládáme, že Ředitelství silnic a dálnic by vítěze výběrového řízení na zhotovitele stavby mělo znát na podzim tohoto roku. Jakmile bude mít město jistotu, že vykopaná zemina najde své využití právě při výstavbě obchvatu, bude možné přistoupit k výběrovému řízení na zhotovitele poldru a pustit se do jeho realizace,“ dodává náměstek Nadrchal.

 

 

Tiskový úsek