Na Dubině budou kontejnery „na klíč“

Pilotní projekt sběru biologicky rozložitelného odpadu v pardubické sídlištní zástavbě má za sebou první rok. Zatímco část obyvatel bytových domů městského obvodu Pardubice III možnost třídit zelený odpad uvítala, stále je dost těch, kteří jejich snahu o ekologické chování, maří.


Proto budou od března kontejnery na bioodpad opatřeny zámkem, od něhož budou mít klíč pouze ti, kteří mají o třídění opravdu zájem.

„Během pilotního projektu se potvrdilo, že řada lidí ze sídlišť má o třídění bioodpadu zájem. Za prvních 12 měsíců se z pěti lokalit na sídlišti Dubina svezlo více než 27 tun bioodpadu. Bohužel ani rok nestačil na to, aby někteří spoluobčané vzali vážně naši výzvu a do hnědých kontejnerů nevhazovali komunální, ani jiný odpad, aby neznehodnocovali snahu všech ostatních. Obsah takto kontaminovaného kontejneru už nemůže být v kompostárně zpracován a je uložen jako komunální odpad na skládku,“ vysvětlil náměstek primátora zodpovědný za péči o životní prostředí Jan Nadrchal.

Město se ale nechce vzdát myšlenky umožnit i lidem z bytových domů třídění zeleného odpadu. Řešením by mohl být systém, kdy hnědé kontejnery na biologický odpad budou uzamčeny a klíče dostanou pouze ti, kteří chtějí přispět k ochraně životního prostředí. Uzamčené popelnice se objeví již v březnu na všech pěti stanovištích v městském obvodě III (v ulicích Dašická u č.p. 1767, Erno Košťála u č.p. 973, Bartoňova u č.p. 849, za č.p. 851 – 852 v ulici Luďka Matury a na Dubovém návrší u č.p. 748). Klíče k nim si budou moci obyvatelé této části Pardubic vyzvednout již v únoru na úřadu MO III na Dubině, nebo na Odboru životního prostředí pardubického magistrátu ve Štrossově ulici.

„Projekt třídění biologicky rozložitelného odpadu má velký význam pro naše životní prostředí. Ve formě kompostu vracíme do přírody důležité složky půdy a v neposlední řadě omezíme množství komunálního odpadu, který pak plní skládky. Doufáme, že uzamykáním nádob na sběr této významné komodity se nám podaří uchránit iniciativu těch, kterým není budoucnost planety lhostejná, před nezodpovědným přístupem jiných,“ dodal náměstek.

V Pardubicích mohou již 15 let ukládat odděleně biologicky rozložitelný odpad obyvatelé rodinných domů. V současné době je do projektu zapojeno zhruba 4 160 nemovitostí, včetně základních i mateřských škol. Po této možnosti ale stále častěji volají i obyvatelé bytových domů. Bioodpad tvoří až třetinu směsného komunálního odpadu, kterého Pardubice ročně vyprodukují zhruba 13 500 tun.

Ke kompostování, tedy oddělenému sběru bioodpadu, se hodí například listí, plevel či tráva ze zahrádek, z domácností pak odřezky a slupky od ovoce a zeleniny, skořápky ořechů a vajec, sedliny kávy či čaje, řezané květiny (bez drátků a stuh) i pokojové květiny či hlína z květináčů. Mezi zelený odpad rozhodně nepatří plasty, sklo, papír a podobně, ale ani zbytky jídel či odpad živočišného původu. Domácnosti, kterých se separace této složky odpadu může v tuto chvíli týkat, dostanou v nejbližších dnech, formou letáků či prostřednictvím zpravodaje své malé radnice, informace o tom, kdy a kde si mohou klíče ke kontejnerům bezplatně vyzvednout i jaký odpad mohou třídit. Podrobnosti najdou také na webových stránkách Služeb města Pardubic, které svoz a likvidaci odpadů ve městě zajišťují.

Tiskový úsek