Nová vyhláška města se zaměří na provoz heren

Pardubice chystají novou obecně závaznou vyhlášku o regulaci hazardních her na území města. Cílem tohoto dokumentu je stanovit taková opatření, která omezí rizika vyplývající z provozování hazardních her, například co se narušování veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany majetku týče.


„Naší snahou je zamezit negativním dopadům, které s sebou hraní hazardních her nese, a omezit tak společenská rizika z této činnosti vyplývající. Nová vyhláška by měla přinést větší ochranu dětem a mladistvým a rovněž snadno ovlivnitelným či sociálně slabším osobám, které mohou v této činnosti spatřovat příležitost k dosažení rychlého zisku. Hazardní hry budou moci být provozovány pouze v herním prostoru typu kasino. Oproti hernám je fungování kasin spojeno s vyššími provozními nároky, jelikož jejich provozovatelé mají zákonnou povinnost zajistit ve svém herním prostoru provozování živé hry, při které dochází k osobnímu kontaktu návštěvníků s krupiérem či jiným hráčem, dále mají stanovenou vyšší kauci, kterou je potřeba uhradit k získání základního povolení,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát.

Na základě chystané vyhlášky bude v Pardubicích napříště možné provozovat hry typu bingo, technická hra a živá hra pouze v prostorách kasin, které se navíc budou nacházet mimo území Městské památkové rezervace Pardubice zahrnující historické jádro města včetně lokality pardubického zámku. Tuto část chce město vzhledem k její architektonické, urbanistické i umělecko-historické hodnotě zachovat převážně pro turistické, kulturní či pohostinské aktivity a aktivity spojené s cestovním ruchem. Podle navrhovaného znění by vyhláška měla vstoupit v účinnost od 1. července letošního roku, nová právní úprava zároveň počítá s přechodným obdobím. „V tomto období budou respektována povolení vydaná před dnem nabytí účinnosti nové obecně závazné vyhlášky, což znamená, že hazardní hry budou moci být provozovány na povolených místech na základě předchozí vyhlášky, avšak nejdéle do doby platnosti jim vydaného povolení,“ doplňuje primátor Charvát s tím, že o novele bude jednat Zastupitelstvo města Pardubic na svém květnovém zasedání. Záměr přijmout novou právní úpravu v tomto znění zastupitelé schválili již v prosinci loňského roku.

Seznam konkrétních míst, kde bude možné tento typ podnikání s platným povolením provozovat, bude součástí vyhlášky. Další místa lze doplňovat formou její novelizace, která bude schválována pardubickými zastupiteli, kteří pak za účelem zachování rovných podmínek hospodářské soutěže posoudí nové žádosti provozovatelů hazardních her o zařazení dalších míst s herními prostory typu kasino.

 

Tiskový úsek