Památník Zámeček už vyhlíží své první návštěvníky

Po zhruba jednom a půl roce prací spojených s modernizací Památníku Zámeček, národní kulturní památky připomínající oběti heydrichiády, se areál od dnešního dne opět otevírá veřejnosti. Rekonstrukce památníku zahrnovala nejen vybudování zcela nového podzemního objektu, ale také kompletní vybavení expozice a celého prostoru spolu s úpravou okolí.


Hned v úvodu expozice je pro návštěvníky připraven úvodní dokumentární snímek, který mimo jiné obsahuje také dobové záběry tehdejších Pardubic. V dalších částech památníku jsou k dispozici dvoujazyčné tablety, které obsahují významné a v některých případech dosud nepublikované dokumenty či dobové rozhlasové záznamy. Součástí prohlídky je také ukázka exponátů, které Památníku Zámeček zapůjčilo Východočeské muzeum v Pardubicích. „Za zhruba jeden a půl roku trvajících prací prošel Památník Zámeček opravdu velkou proměnou. Obsahuje řadu dokumentů, které dokládají hrůzy doby, jež je třeba si neustále připomínat. Forma, jakou autoři při předávání těchto informací zvolili, je moderní, interaktivní a přístupná všem generacím, část historických materiálů totiž bude prezentována v tištěné formě, část pomocí dataprojektorů, LCD displejů a reproduktorů. Přeji Památníku Zámeček mnoho návštěvníků, zejména z řad základních škol, jelikož právě budoucí generace by se měly s těmito tragickými událostmi seznámit, aby se z nich poučily,“ podotkl k znovuotevření významné městské a zároveň národní kulturní památky primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že práce zahrnovaly také výsadbu veškeré zeleně zahrnující 58 nových stromů a tři keře v okolí památníku, doplnění nového mobiliáře a veřejného osvětlení a obnovení písečné valu za pomníkem. „Dva pietní akty ročně a uzavřenost areálu, který je národní kulturní památkou, pro běžnou veřejnost byly z našeho pohledu pro správnou funkci památníku velmi málo. Památník byl pro část i pardubické veřejnosti téměř zapomenutým místem. Nesmíme kvůli našim hrdinům, obětem a jejich rodinám, ale také kvůli dalším generacím zapomínat na historii a tragické události druhé světové války, což byl také hlavní důvod, proč jsme už v roce 2016 začali připravovat tuto investici. Velmi citlivá rekonstrukce a modernizace památníku včetně vybudování expozice, která poutavými a interaktivními prostředky, a přitom citlivě vypráví příběh našich hrdinů a obětí, je cestou, jak vzdělávat a varovat další generace. Vedle velmi zajímavé expozice počítáme s tvorbou edukativních programů, jež se stanou součástí výuky žáků a studentů ze škol, což je velmi důležitý přesah a úkol pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci města, která památník provozuje,“ informuje náměstek primátora Jakub Rychtecký, který projekt z pohledu samosprávy města vedl. Nově otevřený areál národní kulturní památky je pod dohledem kamer městské policie.

Město do výstavby celého areálu, kde bylo zavražděno téměř 200 českých vlastenců, investovalo 43,8 milionu korun, přičemž přes 21 milionů korun pokryje dotace ze státního rozpočtu a Integrovaného regionálního operačního programu, kterou bude město čerpat prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Do konce tohoto roku, respektive do Vánoc, bude expozice otevřena návštěvníkům od úterý do neděle v odpoledních hodinách, dopoledne budou probíhat edukační programy pro školy a exkurze předem nahlášených skupin.

 

Tiskový úsek