Zeleně ubývá a může za to sucho, větry, kůrovec, a proto chceme pomoci s novou výsadbou stromů ve Studáneckém lese.

Chcete se podílet na životním prostředí na našem území?
​​​​​​​Starosta MO Pardubice III Vítězslav Štěpánek vyhlašuje akci!

Cílem je zapojení aktivních občanů Pardubic do sázení stromů. Spolu s Magistrátem města Pardubic, odboru životního prostředí, vybereme vhodné lokality a potřebný počet stromů k výsadbě (předběžně jsou již vybrány lokality ve Studáneckém lese). Stromky se musí objednat s předstihem v lesoškolkách a musejí být uznané pro výsadbu v lesích.

...Nadpis

Podle zjištěného zájmu budou výsadby provedeny ještě letos na podzim nebo na jaře v příštím roce. 

Ne nadarmo již naši předci zvolili k rozšíření výsadby v našem okolí dub a tak dubové porosty tvoří nedílnou součást původní skladby dřevin v celé České republice.

Tyto stromy totiž v sobě skrývají vysoký potenciál, který může zvýšit šanci na adaptaci lesů v měnících se klimatických podmínkách. Duby se přirozeně adaptují na teplejší a sušší podmínky nižších vegetačních stupňů.

Pojďte s námi podpořit v našem okolí růst stromů, jejichž jméno se odráží i v názvu jedné části našeho městského obvodu.