Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

PANORAM
Ing. Jana Kohlová

Datum nabytí účinnosti23. srpen 2021
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území