Pardubice hledají firmu na obnovu stromořadí

Pardubice formou veřejné soutěže hledají firmu, která obnoví stromořadí v centru města. Projekt na výměnu 26 stromů v Jahnově ulici a částečně na náměstí Republiky chce město financovat s pomocí Norských fondů, tedy peněz určených pro boj se změnou klimatu.


„Je to projekt městského obvodu Pardubice I, který počítá s obnovou zeleně v lokalitě patřící mezi místa, nejvíce ovlivněná vysokými teplotami v době veder. Navíc je celoročně silně zatížena automobilovou dopravou a emisemi z ní,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal.

Firma, která zakázku získá, bude mít za úkol nejen výsadbu nové zeleně, ale v rámci stavebních úprav také úpravy povrchů zpevněných ploch pro pěší a cyklisty a úpravy inženýrských sítí a veřejného osvětlení tak, aby nová zeleň měla k růstu co nejlepší podmínky. Stromům, osazeným do betonových skruží, se totiž nedaří právě nejlépe. Nové stromy budou vysázeny do prokořenitelných buněk s kvalitním substrátem a terén bude upraven tak, aby umožnil dobrý průsak dešťové vody. Kořeny nově vysazovaných stromů budou mít díky těmto úpravám dostatečný prostor pro zdárný růst dřevin. V rámci revitalizace bude vyměněno 20 okrasných kulovitých třešní v Jahnově ulici a šest na náměstí Republiky. Nahradí je akát (odrůda Umbraculifera), který dobře snáší městské a znečištěné ovzduší.

Dodavatel bude mít na realizaci zakázky 20 týdnů, projektová cena byla vyčíslena na zhruba šest milionů korun. „Dotace z Norských fondů, na kterou máme příslib, by mohla pokrýt až 90 procent způsobilých nákladů,“ dodal náměstek.

Projekt revitalizace městského stromořadí vychází z dokumentu Zranitelnost města Pardubice vůči vysokým teplotám – Tepelná mapa, který je podkladem při posuzování investičních záměrů na území města. Ten prostřednictvím satelitních snímků mapuje, které lokality se na území Pardubic nejvíce přehřívají a pro lokality nejvíce ovlivněné v době veder vysokými teplotami navrhuje vhodná adaptační opatření. V Pardubicích jsou to především oblasti v okolí hlavního nádraží, historického centra města a širšího centra nebo obchodních center, ale i další lokality.

Tiskový úsek