Pardubice hledají firmy, které navrhnou rozšíření mateřinek či azylový dům

Radnice se v rámci plánovaných projektů zaměří mimo jiné na navýšení kapacit mateřských škol a zlepšení životní situace sociálně znevýhodněných osob. Prostřednictvím nedávno vyhlášených výběrových řízení hledá firmy, které budou mít za úkol připravit návrhy staveb na přístavbu MŠ Teplého a výstavbu MŠ v ulici Gorkého či nový azylový dům pro muže.


„Město se snaží k rozvoji oblasti školství i sociální oblasti přistupovat proaktivně s cílem co nejdříve realizovat projekty spojené jak s navyšováním kapacit mateřských škol, tak zkvalitněním života osob ohrožených sociálním vyloučením. Věřím, že se nám prostřednictvím vypsaných výběrových řízení podaří najít zhotovitele návrhů staveb, které nám umožní rozšířit kapacitu mateřských škol ve třetím školském obvodu a vybudovat nový azylový dům pro muže, který bude bezbariérový a výrazným způsobem přispěje k řešení nepříznivé situace osob ohrožených sociálním vyloučením,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast rozvoje a strategie Jan Nadrchal s tím, že výsledky výběrových řízení by město mělo znát na podzim tohoto roku.

Mateřská škola v ulici Teplého, která je spádová pro děti z Dukly, Višňovky, ulic Na Spravedlnosti a S. K. Neumanna, ale i Svítkova, nyní disponuje kapacitou 104 dětí. Po dokončení přístavby by se její kapacita měla zvýšit o 50 míst a dalších 50 míst kapacit pro mateřinky v tomto spádovém obvodě by město mělo získat přestavbou a přístavbou detašovaného pracoviště stávající školní družiny základní školy Waldorfská v ulici Gorkého. Co se azylových domů týče, v současnosti v Pardubicích fungují domy dva, jeden pro muže a jeden pro ženy a matky s dětmi, oba přitom provozuje organizace SKP Centrum. V případě azylového domu pro muže však provozovatel dlouhodobě řeší nevyhovující prostředí a bariéry, které jsou spojeny s technicky neproveditelnými úpravami, to vše by měl právě vyřešit nový azylový dům včetně noclehárny. „V rámci příprav nového programového období EU 2021+ se počítá s podporou budování infrastruktury sociálních služeb v rámci programu IROP2. Investiční projekty směřující do sociální oblasti budou také nově zařazeny do strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace na další programové období,“ dodává náměstek Nadrchal a dodává, že i v případě navyšování kapacit dvou zmíněných mateřinek by až 85 procent nákladů mohlo být pokryto prostřednictvím dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Další vyhlášené výběrové řízení je pak zaměřeno na hledání firmy, která pro město navrhne nové Centrum sociálních služeb v Bělehradské ulici.

 

Tiskový úsek