Pardubice se mohou těšit na Zrcadlo umění - New Renesance

Městský festival amatérského umění letos bude! Jubilejní dvacátý ročník akce Zrcadlo umění se měl původně konat v roce 2020, vinou pandemie koronaviru byl ovšem posunut až na letošní rok. Uskuteční se v netradiční, takřka výhradně výtvarné podobě v polovině června, nabídne devět zastavení na různých místech ve městě a zajímavý doprovodný program.


„Situace způsobená opatřeními proti šíření koronaviru významným způsobem zasáhla do kulturního a společenského dění, jsem tedy nesmírně rád, že se Zrcadlo umění uskuteční. Aktuální situace nás v průběhu příprav přiměla zamyslet se nad stávajícím konceptem slavností, letošní podoba festivalu tak dostala zcela novou tvář. Věřím však, že všechny účastníky akce zaujme, poučí i potěší,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za kulturu Jan Mazuch. „Věděli jsme, že chceme Zrcadlo umění uspořádat, a přemýšleli, jakou formu zvolit, abychom připravený program nemuseli rušit nebo výrazně redukovat. Zaměřili jsme se tedy letos na program spojený s výtvarným uměním, do kterého budou všichni návštěvníci aktivně zapojeni, a to ve čtvrtek 17. a v pátek 18. června,“ potvrdil zájem akci uskutečnit Miloš Adamů, ředitel pořadatelského DDM ALFA.

Po oba dny čeká účastníky akce procházka plná různých aktivit, která začne v historickém srdci Pardubic, na Pernštýnském náměstí. „Přes Zámek se skrze zrekonstruované Tyršovy sady a moderní Třídu Míru dostanete až na Hvězdárnu barona Artura Krause na Dukle. Stejně, jako bude cesta plynout stále do modernějších částí města, budou i jednotlivá zastavení vypovídat o modernější a modernější době,“ láká za pořadatele Miloš Adamů.

Zrcadlo umění nám svým zaměřením od renesance do současnosti evokuje těžká období v porovnání dnešní pandemie s výrazným příslibem lepších časů. „Jako jedno z lákadel, která budou součástí celkem devíti zastavení, můžeme jmenovat například jedno z nich, kde si návštěvníci vyzkouší, jak vlastně fungovala Camera obscura, což je pradědeček všech fotoaparátů. Všichni příchozí budou překvapeni, jak trnitá cesta vedla k dnešní době, ve které pořízení fotografie jest samozřejmostí v podstatě ničím neomezenou a naopak, jak složité bylo pořízení jakéhokoliv obrazového záznamu na začátku historie fotografování,“ přibližuje Miloš Adamů.

Zrcadlo umění 2021 se nebude týkat jenom výtvarného umění. „Po oba dny se na Pernštýnském náměstí budou konat koncerty - ve čtvrtek ve 20 hodin navodí skvělou atmosféru legenda pardubické folkové scény, pardubické uskupení Marien. V týž čas v pátek ožije Pernštýnské náměstí hudbou skupiny Sinusoida,“ jmenuje ředitel Adamů. Součástí Zrcadla umění bude samozřejmě i spousta doprovodných akcí. Během putování budou návštěvníky doprovázet muzikanti, těšit se můžete ale i na několik výtvarných nebo fotografických výstav, nebo hodování ve staročeském duchu.

„Všichni samozřejmě víme, že doba je složitá a ani v rámci Zrcadla umění zatím nemůžeme s jistotou říct, jaká bude jeho konečná podoba. Rádi bychom se na všech stanovištích s návštěvníky potkali, jsme ale připraveni také na variantu, kdy to nebude možné. U každého stanoviště tak v případě, že se na něm spolu nepotkáme, naleznete informační tabuli s QR kódem, pod kterým najdete podrobné návody, jak si výrobek můžete vyrobit i bez nás,“ dodává závěrem Miloš Adamů.

PROGRAM - po oba dny od 15 do 18 hodin:

PRVNÍ ZASTAVENÍ - Příprava na cestu (Pernštýnské náměstí)

Na prvním zastavení se o návštěvníky postará DDM ALFA Pardubice, o. p. DELTA.
Jaká je myšlenka stanoviště?

Myšlenku vidíme v paralele s renesančním obdobím. Naše představa je, že je to místo, kde se zamyslíme nad dnešní dobou a vydáme se na cestu novou renesancí. Po morové epidemii se stavěly sloupy jako poděkování za přežití, my chceme postavit svůj moderní sloup, jako poděkování, možnost zastavení a zamyšlení nad dnešní dobou.

Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?

Naše stanoviště je nejen místo k zamyšlení a setkání s výtvarným objektem a startem celé cesty „New renesance.“ Čeká na vás také tvořivá dílna, kde si výtvarně pojednáte tašku, která vám poslouží jako úložiště dalších věcí co si vyrobíte. Barvičky, razítka, fantazie.

DRUHÉ ZASTAVENÍ - Rybníkářství za dob Pernštejnů (příhrádek)


Na druhém zastavení návštěvníky přivítá ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925.

Jaká je myšlenka stanoviště?

Vilém z Pernštejna navázal na starší rybníkářskou tradici, kterou rozvinul velkorysým způsobem. Na konci pernštejnské éry se na Pardubicku nacházelo 235 rybníků, z nichž podstatná část vznikla ještě za Vilémova života. Společně oslavíme odkaz Pernštejnů naší malou dílničkou. Nakreslíme si kapra a „hodíme“ ho do rybníka, nebo si můžeme nakreslit či natisknout rybičku pro štěstí přímo na ruku.

Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?

Dobrou náladu, čtvrtku libovolného formátu, fixy, barvy, pastelky, zkrátka něco na kreslení a nůžky.

TŘETÍ ZASTAVENÍ - Psaníčko z pardubického zámku (zámecké valy)

Třetí zastavení připravila ZUŠ Pardubice – Polabiny.

Jaká je myšlenka stanoviště?

Podívejte se na zeď pardubického zámku. Připadá vám, že se díváte na zeď z tesaných kamenů? Jde  o iluzi. Bylo snadnější a levnější sestavu kamenů „nakreslit“ na omítku.  Této technice zdobení říkáme sgrafito. Prorývá a proškrabává se vrchní mokrá omítka až na podklad jiné barvy. Sgrafita mohou být různého druhu. V Pardubicích máme psaníčka. Prohlédněme si je podrobněji. Kde je největší stín? Jak je znázorněn polostín? V jakém poměru se má výška k šířce na většině sgrafit?  Na našem stanovišti si vytvoříte své sgrafito, psaníčko. Můžete doplnit textem - přáním, vzpomínkou, poselstvím do budoucnosti. 

Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?

Pohlednici a libovolné kreslicí či psací potřeby. 

ČTVRTÉ ZASTAVENÍ - Pandemie včera a dnes (Tyršovy sady)

Zde se o účastníky akce postará DDM ALFA Pardubice.

Jaká je myšlenka stanoviště?

Na našem stanovišti si lidé napíšou na připravenou vlaječku přání, poslání, citát, obrázek, symbol, mantru. Toto poslání ve větru přináší štěstí, spokojenost, zdraví, lásku, blaženost nejen těm, které si je pověsí, ale také svým rodinám, přátelům, známým i nepřátelům. Dále pak chceme společně zamknout koronavirus pomocí zámečků, které si lidé mohou přinést s sebou a zdobit roušky. Tím vším chceme udělat tlustou čáru za současností a s optimismem vzhlížet k budoucnosti.

Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?

Papírovou vlaječku s napsaným posláním, kolíček na prádlo, fix, razítka, zámeček a roušku.

PÁTÉ ZASTAVENÍ - Erby znakem šlechty (Tyršovy sady)

Páté zastavení připravil DDM Alfa Pardubice - pracoviště DELTA.

Jaká je myšlenka Vašeho stanoviště?

Každý správný šlechtic měl svůj erb. Pojďme si veselou formou svůj erb vytvořit, sestavit a namalovat. Dříve byl erb přidělen za zásluhy v bitvě nebo se získal sňatkem, to my nemusíme, my si ho namalujeme. Vezmi si křídu a namaluj si svůj erb podle návodu a tvé fantazie. Staň se na chvíli šlechticem.
Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?

Papír, něco na kreslení a pomůcku, která je k nahlédnutí pod QR kódem na webu.

ŠESTÉ ZASTAVENÍ - Bestiář objevitelů (náměstí Republiky)

I na tomto zastavení Vás bude čekat DDM ALFA Pardubice se svými odbornými lektory Kateřinou Hývlovou a Janem Vojtíškem. 

Jaká je myšlenka stanoviště?

Jenom protože něco slyšíme, vidíme nebo čteme, neznamená, že je to pravda. Při tvorbě bestiářů museli umělci často spoléhat na popisy zvířat od námořníků a cestovatelů. Snad ani nemusíme říkat, že výsledek jejich práce se jen málo podobal původnímu tvorovi. Na stanovišti bude mít veřejnost možnost prolistovat si bestiářem, který vytvářeli děti a vyzkoušet si nakreslit zvíře podle slovního popisu. Cílem stanoviště je nejen potěšit zajímavými aktivitami ale také podpořit (hlavně v dětech) myšlenku že ne všechno co slyší, vidí nebo čtou v médiích je úplná pravda.

Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?

Pro svou tvorbu budete potřebovat pouze základní kreslící potřeby, představivost a nápad.

SEDMÉ ZASTAVENÍ - Pradědeček fotoaparátů (Machoňova pasáž)

Zde se o návštěvníky akce postará SŠ Cestovního ruchu a grafického designu.

Jaká je myšlenka stanoviště?

Na našem stanovišti se seznámíte s Camerou obscurou neboli dírkovou kamerou, což je vlastně prastarý předchůdce dnešních fotoaparátů. Kamera hraje zobrazovací roli, ale hnacím motorem je člověk, který nabízenou projekci trvale zaznamená. Umělec má nad tím, co z Camery Obscury skutečně vyjde, nadvládu autorství. V kontextu fotoaparátů je plátno, papír nebo průhledná fólie představují světlo-citlivý materiál a člověk představující chemickou reakci, která se rozbouří dotykem světelného paprsku a vykreslí tak projekci výtvarného obrazu.

Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?

Na vykreslování obrazu z Camery obscury budete potřebovat průhlednou fólii, centropen, telefon a neomezenou míru své kreativity.

OSMÉ ZASTAVENÍ - Alchymie versus chemie (třída Míru)

Zde se o návštěvníky postará Univerzita Pardubice.

Jaká je myšlenka Vašeho stanoviště?

Vývoj a proměny forem komunikace od středověku do 20. století. Doba Viléma z Pernštejna a jeho syna, tedy 16. století, byla zlatou dobou alchymie v Čechách. (Ovšem zmínku o alchymistickém umění lze nalézt už v díle Smila Flašky z Pardubic (1350 – 1403) Nová rada z r. 1394.). Alchymie je předchůdkyní chemie. Ta má v Pardubicích velkou tradici a silnou pozici. Na ukázkách historického vývoje experimentů chceme ukázat některé rozdíly mezi přístupem alchymistů a chemiků od renesance do současnosti.
Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?

Mobil s možností čtení QR kódu.

DEVÁTÉ ZASTAVENÍ - Pohledy do nebe

Posledním zastavením a svým zajímavým příspěvkem se veřejnosti představí Hvězdárna barona Artura Krause.

Jaká je myšlenka stanoviště?

Hlavním motivem je kniha Huberta Slouky „Pohledy do nebe“. Každý pohled do nebe je pohledem do vzdálené minulosti. Každičká částice světla ze vzdálených mlhovin či hvězd vylétla v dobách, kdy se na zemi rodily první formy života. Takové obrazy jsou i odleskem budoucnosti, která nás čeká. Již 14 miliard let tiše a bez povšimnutí úřaduje ten největší umělec ze všech – sám vesmír. Sami si můžete přijít prohlédnout a nechat se inspirovat jeho nevšedními výtvory.

Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?

Vnímavost, pozorování a touha experimentovat je to, co vesmír dělá pro člověka jedinečným místem.  Na chvíli se zastavte a vesmír uvidíte, uslyšíte i ucítíte.

DOPROVODNÝ PROGRAM


19.6.                     Alliance Francois              Svátek hudby    centrum města

Dětské hřiště Tyršáček v Tyršových sadech

Výstava na Zelené bráně                             Grafická škola GRaCE

Výtvarná galerie pod širým nebem        pokrmy z dobových renesančních jarmarků v restauraci Bohéma

Virtuální galerie „My a univerzita dětskýma očima“      Univerzita Pardubice
Výstava fotografií zaměstnanců, studentů a absolventů Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta J. Pernera

30.9.      18:00     Divadlo 29          přednáška „Morové epidemie v raném novověku v českých zemích

tiskový úsek