Pardubice vypsaly architektonickou soutěž na novou ZUŠ

Město Pardubice vypsalo architektonickou soutěž na návrh nové budovy Základní umělecké školy. Vítězný návrh by mohl být znám letos na podzim. Školu pro čtyři umělecké obory chce postavit město. Stát bude v největším pardubickém sídlišti Polabiny a navštěvovat ji bude moci až 1200 žáků.


„Rozhodli jsme se pro formu architektonické soutěže o návrh jednak z důvodu jasné vize vedení ZUŠ, ale především pro výjimečnost celé stavby, protože nové budovy ZUŠ se v ČR téměř nerealizují. Nová ZUŠ nabídne výuku ve všech čtyřech vyučovaných oborech, a to v tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém, současně by měla přinést společenské prostory pro pořádání kulturních akcí. Počet vyučovaných dětí se nebude řídit malou rozlohou prostorů, které jsou dosud k dispozici. Optimální stavební program, který je součástí zadání soutěže o návrh, by měl odpovídat svou funkčností a praktičností vysoké poptávce po tomto druhu zájmového a kreativního vzdělávání v Pardubicích,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za školství v Pardubicích Jakub Rychtecký s tím, že nová budova ZUŠ by měla vyrůst na polabinské jedničce na pozemcích města, ze kterých se bude stěhovat Základní a praktická škola Svítání po dokončení rekonstrukce objektu v Klášterní ulici.

ZUŠ v Polabinách funguje již od roku 1969. K hudebnímu, výtvarnému a tanečnímu oboru přibyl časem i obor literárně-dramatický. Výuka dětí v současné době probíhá ve čtyřech budovách rozesetých po celém území velkého sídliště a třech dalších odloučených pracovištích. To komplikuje nejen práci pedagogů, ale i spolupráci mezi jednotlivými obory. „A samozřejmě tato situace brzdí i přirozený rozvoj školy,“ připomíná ředitel ZUŠ Jiří Kabát, který má jasnou představu, jaká by nová škola měla být. „Měla by být, vedle své výchovné funkce, novým přirozeným kulturním a společenským centrem Polabin. Měla by být otevřená a přátelská pro rodiny i s malými dětmi, ne uzavřená, plná restrikcí a nutící maminky s malými dětmi čekat na sourozence venku v zimě. Měla by poskytovat komfort a možnost vyučovat i vystupovat s velkými soubory, ne řešit velikost těchto těles podle toho, aby se „někam vešly“. Měla by poskytnout možnost širšího využití nových technologií v rámci výtvarky, ne podmiňovat umístění digitálních zařízení rozmístěním, počtem a funkčností zásuvek,“ řekl Kabát.

Soutěžní návrhy musí respektovat ekonomické možnosti města, které předpokládá, že se celkové náklady na realizaci záměru budou pohybovat kolem 220 milionů korun (bez DPH). Mezi podmínkami, které musí vítězný architektonický návrh splňovat, je například to, že jeho součástí bude víceúčelový sál s pódiem pro minimálně 200 lidí s odpovídajícím zázemím a třeba i kavárna s malým pódiem pro alternativní hudební styly. Podmínkou je také dostatečně velký vstupní prostor do budovy, který bude i zázemím pro rodiče čekající na děti, stejně jako dostatek prostoru pro výuku všech oborů či bezbariérovost. Součástí architektonického návrhu má být též využití zahrady, vztah nové budovy k veřejnému prostoru a také využití střech nové ZUŠky pro výuku v exteriéru.

Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh Základní umělecké školy Pardubice–Polabiny a další podklady zájemcům o účast v soutěži poskytne zadavatel, tedy město Pardubice. Zájemci o účast v soutěži musí do 11. května městu předložit přihlášku, včetně portfolia referenčních prací. Maximálně osm uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky pro účast v soutěži, pak bude vyzváno ke zpracování a podání soutěžních návrhů. Ty musejí odevzdat do 25. července 2022. Porota soutěže bude podané návrhy hodnotit ve druhé polovině srpna.

 

Tiskový úsek