Povodňové orgány města

Řízení ochrany území před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Kromě povodňových komisí obcí a obcí s rozšířenou působností jsou to v období mimo povodeň orgány obcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Jejich povinností je příprava na povodňové situace a řízení, organizace a kontrola všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V rámci statutárního města Pardubic je zřízena povodňová komise, která je povodňovou komisí města a současně povodňovou komisí obce s rozšířenou působností Pardubice. Za vyhlášeného krizového stavu se povodňová komise stává součástí krizového štábu jako jedna z jeho odborných pracovních skupin. Úkoly povodňového orgánu v období mimo povodeň plní odbor životního prostředí magistrátu.


Složení povodňové komise:

FunkcePříjmení, jménoSubjekt
PředsedaNadrchal JanStatutární město Pardubice
MístopředsedkyněKlčová JiřinaStatutární město Pardubice
TajemníkSigmund OttoMagistrát města Pardubic
ČlenKyncl JiříMagistrát města Pardubic
ČlenZubák JiříMagistrát města Pardubic
ČlenHalda JanMěstská policie Pardubice
ČlenČernovský VratislavHasičský záchranný sbor Pardubického kraje
ČlenKopecký AlešSlužby města Pardubic, a.s.
ČlenVavřička AlešVodovodody a kanalizace Pardubice, a.s.
ČlenVačlena JanPovodí Labe, s.p., závod Roudnice nad Labem
ČlenKvapilová IrenaPovodí Labe, s.p., závod Pardubice
ČlenPrax JiříAdonix, spol. s r.o.


​​​​​​​Se záplavovým územím, což je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou, se můžete seznámit na Geoportálu města.