Prázdninové opravy škol přišly na 60 milionů

Prázdniny byly v pardubických školách tradičně ve znamení oprav. Město do oprav školních budov, vedle běžné údržby, investovalo téměř 60 milionů korun. Zhruba polovinu z této částky muselo vynaložit na opravy střech u čtyř školských objektů. Pardubice zřizují celkem 18 základních a 32 mateřských škol, dvě základní umělecké školy a dva domy dětí a mládeže. V posledních letech do jejich oprav a rekonstrukcí každoročně investují desítky milionů korun.


„Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 je letos městský rozpočet o zhruba 300 milionů chudší než v roce předchozím a máme rozpracováno několik velkých investičních akcí. Proto považuji tuto investici do škol za úspěch, neboť kromě ní jsme museli nákladem téměř 40 milionů korun dokončit přestavbu části základní školy na Dubině pro potřeby školy Montessori,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Během prázdnin dělníci v Pardubicích opravovali či měnili střešní pláště na základní škole Erno Košťála, jednom z pavilonů ZŠ v Prodloužené ulici a mateřské škole Sluneční. Došlo i na opravu střešního pláště na Domě dětí a mládeže Beta, který je před zimní sezonou osazen i novými okny. Do oprav Bety tak město během letošního léta investovalo přes 16 milionů korun.

Na nové hřiště se mohou těšit děti ze základní školy ve Štefánikově ulici. „Namísto poměrně malého asfaltového hřiště a nádvoří ve vnitrobloku budou mít již v průběhu října k dispozici sportovní plochu s polyuretanovým povrchem, kterou budou využívat nejen pro míčové sporty, ale vejde se sem i rozběhová rovinka se skokem do dálky a běžecký okruh. Místo „ve dvoře“ v centru města najde i dětské hřiště či kolárna. Rekonstrukce vnitrobloku školy za více než 7 milionu korun postupuje podle harmonogramu,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za rozvoj školství Jakub Rychtecký.

V souladu se schválenou Strategií školství Pardubic 2030 pokračuje radnice v trendu postupné modernizace školních stravovacích provozů kompletní rekonstrukcí kuchyně v mateřské škole ve Wintrově ulici v hodnotě zhruba čtyři miliony korun. Dnes již kuchařky ve školce vaří v moderní kuchyni, která byla, mimo jiné, vybavena novou vzduchotechnikou s rekuperací a novým gastro zařízením.

„Vzdělání je jednou z našich priorit, proto se učitelům a žákům snažíme vytvořit kvalitní a moderní zázemí. Prázdniny jsou vhodným termínem pro opravy a rekonstrukce, které by v běžném školním roce narušovaly výuku, jako je třeba právě rekonstrukce kuchyně či výměna střech. A pardubické školy tyto investice potřebují, vždyť řada z nich byla postavena v 60. a 70. letech minulého století,“ konstatoval náměstek Rychtecký. 

 

Tiskový úsek