Před fotbalovým hřištěm v Pardubičkách vyrostla odstavná plocha pro jednadvacet vozidel

Před fotbalovým hřištěm v Pardubičkách je možné od poloviny listopadu snáze odstavit vozidlo. Fotbalový klub SK Pardubičky ve spolupráci s radnicí, Pardubickým krajem, čtvrtým městským obvodem zde vybudoval odstavnou plochu pro 21 vozidel, aby vylepšil dopravní situaci v době konání sportovních akcí nebo během tréninků dětí. Fotbalový klub, který bude výhradním uživatelem plochy, by měl tímto opatřením eliminovat stížnosti na parkování na zeleni v okolí hřiště.


„Rodiče, kteří vozili děti na tréninky, zápasy a mládežnické turnaje, neměli v Pardubičkách u hřiště, kde zastavovat a neustále čelili výtkám na parkování v okolí. Stejně tak fotbalisti, kteří jezdili na zápasy klubu. Se zástupci SK Pardubičky jsme tedy hledali cestu, jak situaci vyřešit a dali jim pozemek města do výpůjčky za podmínky, že zde zůstane zeleň. Mám radost, že se podařilo spojit síly na této investici přes 330 tisíc korun, klub do toho investoval i spoustu vlastních sil v rámci přípravných prací. Je to příklad perfektní finanční spolupráce s klubem, Pardubickým krajem, čtvrtým městským obvodem i samotným klubem,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký pro ekonomiku, rozpočet a sport s tím, že Zastupitelstvo města Pardubic na žádost fotbalistů schválilo poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu pro rok 2023.

„Finanční prostředky jsme převedli z našeho Programu podpory dopravy v požadované výši 100 tisíc korun, neboť se jedná o opatření řešení dopravu v klidu u tohoto sportovního areálu. Pozemky v tomto území zůstávají ve vlastnictví statutárního města Pardubice, jedná se tedy o zhodnocení majetku města. Podmínkou poskytnutí dotace je zajištění udržitelnosti projektu minimálně pět let po jeho ukončení,“ upřesnil náměstek primátora Jan Hrabal. Kromě stotisícové částky od města se na projektu podílel 80 tisíci korunami Pardubický kraj, 100 tisíci korunami čtvrtý městský obvod a sami fotbalisté z peněz klubu částkou více než 50 tisíc korun.

Stavaři před vstupem na hřiště zhutnili vrchní vrstvu plochy kamenivem a na ni položili zatravňovací panely. Vjezd na celou plochu tedy bude odolný vůči hmotnosti parkujících vozidel, a přesto zůstává zatravněný. Součástí projektu je také přeložka vedení kabelů veřejného osvětlení v místě realizace projektu a vybudování ochranných bloků sloupů osvětlení na ochranu před poškozením parkovacími vozidly.

„Parkování před naším areálem nás dlouhodobě trápilo, v době tréninků a zápasů pravidelně přicházely stížnosti od sousedů a situaci často monitorovala městská policie. Jsem moc rád, že odstavnou plochu na dočasné parkování máme k dispozici, 21 míst našemu klubu a zejména rodičům velmi pomůže,“ uvedl předseda SK Pardubičky Marek Tuťálek. „Samotný obvod by na realizaci odstavné plochy neměl dostatek peněz, financování projektu ze čtyř zdrojů celou akci výrazně urychlil a opět prokázal výhody spolupráce napříč státními institucemi,“ poděkoval starosta MO IV Jan Procházka.

Radnice podporuje postupné zlepšování zázemí klubu v Pardubicích, resp. hřiště ležícího na městském pozemku. „Zástupci klubu často svépomocí zlepšují zázemí v areálu a tím snižují i náklady provedených investic. Klobouk dolů před nimi. V roce 2021 jsme jim z Programu podpory sportu přispěli částkou 150 tisíc korun na umělé osvětlení tréninkových ploch a v roce 2022 částkou 50 tisíc korun na ekologickou akumulační nádrž závlahového systému hracích ploch,“ připomněl Rychtecký nedávné investice v areálu. Nádrž na dešťovou vodu umožňuje navýšit její akumulaci z původních 15 na 30 metrů krychlových, které následně slouží k údržbě travnatých ploch. Ty jsou přitom využívány jak k tréninkové přípravě 9 fotbalových družstev mládeže a dospělých, tak k pořádání mistrovských soutěžně zápasových částí.

 

Tiskový úsek

Fotogalerie