Přibývá hrobů v péči města

Soubor hrobů významných osobností, o které se stará město Pardubice, se rozroste. Zastupitelé Pardubic schválili zařazení dalších tří pietních míst mezi hroby v péči města. Pardubice zřídily institut hrobů v péči města před pěti lety. S nyní schválenými tak bude město pečovat již o jedenáct pietních míst, připomínajících památku významných pardubických občanů.


„Ukazuje se, že zřízení institutu hrobu v péči města bylo velmi prozíravé. Začínali jsme se sedmi hroby, dnes je jich již jedenáct. Mnohé z nich by dnes již zřejmě neexistovaly, nebo by zanikly postupem let, neboť se o ně nemá kdo starat. Přitom jde o připomínku osobností významných leckdy nejen pro Pardubice, ale pro celou republiku. Toto je to nejmenší, co můžeme udělat pro to, aby nebyli zapomenuti,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. 

Hroby v péči města lze najít na Novém i Starém městském hřbitově, ale například také na hřbitově v Pardubičkách. Město již zajišťuje běžnou péči například o hroby svých bývalých starostů Leopolda Wernera či Václava Bubeníka, okresního hejtmana Hynka (Ignáce) Boukala, zakladatele známé Prokopky ing. Josefa Prokopa, nebo spisovatele Jaromíra Johna.

Nyní k nim nově přibudou hroby Václava Durycha a PhDr. Karla V. Seydlera na městských hřbitovech a válečný hrob Jiřího Hoška v Pardubičkách. Václav Durych (1863 -1897) se narodil v Turnově, během života působil v Kolíně, Hradci Králové a v Pardubicích. Po celý život se věnoval spisovatelské a novinářské činnosti, v Pardubicích byl vydavatelem a redaktorem časopisu Pernštýn. PhDr. Karel V. Seydler (1847 -1883) pocházel ze Žamberka a po promoci působil jako profesor dějepisu na vyšší městské reálné škole v Pardubicích. Stál u zrodu Literárního spolku a pardubického muzea, podílel se na činnosti pěveckého spolku Ludmila. Radiotechnik Jiří Hošek (1914-1945) byl pardubickým rodákem, padl 8. května 1945 při obraně vysílače v Liblicích. Jeho památku připomíná i pomník obětem 2. světové války nedaleko místa tragédie.

 

Tiskový úsek