Primátor Pardubic se připojil k výzvě proti konsolidačnímu balíčku

"Jako primátor statutárního města Pardubic jsem se připojil k otevřené výzvě cílené vrchním zástupcům naší republiky. Výzvu podepsalo 19 představitelů z krajských a dalších statutárních měst a její plné znění je v příloze této tiskové zprávy. Návrhy, které mají být schváleny v rámci konsolidačního balíčku podpořené informacemi o přenesení plateb za nepedagogické pracovníky ve školství na obce, totiž výrazně zasahují do příjmů a provozních nákladů našeho města. Odhadovaná kombinace zatížení provozního rozpočtu s ponížením příjmů je tak zásadní, že by to mohlo ohrozit nejen plánované investice nebo poskytované služby, ale i provozování kulturních a jiných institucí či atrakcí města, v nejhorším případě až omezení městské policie. Věřím, že jako vedení města nebudeme donuceni přistoupit až k takovýmto zásadním krokům. Uděláme pro to maximum. Reálně by to totiž znamenalo, že by krajská města nebyla schopna dále vykonávat přirozená spádová centra pro své kraje a regiony.

Cílem je, aby tyto ohrožující kroky, které by měly zásadní negativní vliv pro ekonomiku státu, nebyly schváleny a bylo konečně po mnoha letech otevřeno konstruktivní jednání nad komplexní změnou zastaralého systému rozpočtového určení daní, která by nově reflektovala i přirozená krajská a regionální centra a byla schválena v roce 2024."

 

Jan Nadrchal, primátor Pardubic