Radnice bude znovu pokračovat v projektu pro školáky Na počátku záleží

Pardubické základní školy budou letos opět věnovat část své výuky v pátých třídách tématu rodiny. Projekt pardubické radnice Na počátku záleží se v říjnu rozběhne už druhým školním rokem a stejně jako loni budou proškolení psychologové hovořit s dětmi z pátých tříd o důležitosti vztahů na počátku života. Tým odborníků by měl v rámci debat ozřejmit žákům ve věku 11 až 12 let, kam až nezdravé rodinné vztahy mohou dojít a jak zásadně mohou dítě a jeho další vývoj ovlivnit a narušit. Debaty na uvedené téma povedou také učitelé a psychologové ve třídách šestých právě v návaznosti na loňské setkání s tehdejšími páťáky.


„Po premiéře celoročního projektu Na počátku záleží v loňském školním roce jsme se jednoznačně shodli na tom, že v debatách na téma rodina budeme určitě pokračovat. Utvrdily nás v tom také ohlasy ze strany třídních učitelů a školních psychologů, kteří navázali s dětmi kontakt. Mnozí z žáků si k nim snáze našlo v průběhu roku cestu, ať už řešili jakýkoli problém. Tímto bych chtěl poděkovat mentorům projektu z Poradny pro rodinu Pardubického kraje a Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice a jejich týmu psychologů za skvělé osnovy a vedení projektu. Stejně tak patří velký dík společnostem Foxconn Česká republika a Elektrárny Opatovice, kteří realizaci tohoto projektu v loňském roce spolufinancovaly a spolufinancovat jej budou i tentokrát,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.

„Byli jsme velmi mile potěšeni zájmem a zapojením dětí do diskuzí na téma rodina. V některých třídách se debata vinula sama, některé děti byly ostýchavější, ale kolegové hovory dokázali vždy úspěšně moderovat tak, aby každé dítě, které případné trauma či nadlimitní zátěž samo zažilo, nesdělovalo tuto zkušenost před třídním kolektivem, ale mohlo ji ventilovat a zpracovat následně se školním psychologem," uvedl ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje Roman Miletín. „Potěšila nás odezva ze strany dětí, učitelů i školních psychologů. Skvěle reagovali na tematická videa z dílny herců Východočeského divadla Pardubice, která výstižně a velmi citlivě otevírají otázky k zamyšlení, ale ocenili i samotný průběh diskuzí. Je to pro nás jasným signálem, že jsme zvolili velmi důležité téma a také vhodnou cílovou skupinu. Děti ve věku 11 až 12 let si již plně uvědomují dopad případných negativních rodinných vztahů na sebe, ale zároveň je zde čas a prostor zažitá myšlenková schémata, názory a postoje žádoucím způsobem měnit," doplnil svého kolegu ředitel Pedagogicko – psychologické poradny Pardubice Jiří Knoll.

Nadstavbou první a základní diskuze, která probíhá v pátých třídách, je oživení tématu rodiny ve třídách šestých. „Zde už s žáky nebude pracovat psycholog, ale přímo učitel českého jazyka, který bude žáky na téma vztahové blízkosti v rodinách i mimo rodinu vést k zamyšlení formou slohové práce. Z vypracovaných slohových prací mohou učitelé či následně školní psycholog zachytit případné signály, že možná není vše ve vztahové oblasti žáka v pořádku, a snáz tak najít k dítěti řešícímu své problémy cestu,“ dodává psycholog Roman Miletín.

V rámci projektu vznikly kromě videí také webové stránky www.napocatkuzalezi.cz, které poskytují komplexní informace o problematice a další důležité odkazy na dané téma, kam se mohou dotyční v případě potřeby obrátit pro pomoc.

tiskový úsek