Radnice chystá revitalizaci bytových domů v Husově ulici

Pardubice se chtějí pustit do kompletní přestavby bytových domů v ulici Husova a vybudovat zde bytové jednotky vhodné nejen pro startovací bydlení, ale také pro osoby se zdravotním postižením i sociálně znevýhodněné obyvatele. Celková revitalizace se týká domů č.p. 1116-1119, jejich rekonstrukcí by zde mělo vzniknout celkem 88 nových bytů.


„Jednotlivé byty budou nejen opraveny, ale upraveny také dispozičně, některé z nich budou navíc osazeny balkony. Zároveň počítáme s energetickými úsporami, jelikož návrh stavby zahrnuje změnu vytápění domů včetně vylepšení tepelně-technických parametrů konstrukcí, zateplení domů a kompletní výměnu oken. Díky realizaci projektu tak dojde ke zhodnocení majetku ve vlastnictví města s potenciálem zhodnotit ceny pozemků a nemovitostí v této lokalitě. Celková rekonstrukce, která je na základě přijatého návrhu stavby od společnosti AIR atelier a současných cen ve stavebnictví odhadována na zhruba 190 milionů korun včetně DPH, je přitom plánovaná s ohledem na budoucí rozvoj okolního území zahrnujícího pozemky za těmito bytovými domy, které by měly být po změně územního plánu vhodné pro bytovou výstavbu,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát.

Město chce projektem revitalizace bytových domů č.p. 1116-1119 v ulici Husova reagovat na celospolečenskou situaci v oblasti bydlení, které se pro mnoho lidí stává stále více nedostupným. Tím, že zde budou instalovány výtahy, budou byty dostupné i pro hendikepované. „V rozpočtu města jsme již zajistili peníze na všechny stupně projektové dokumentace včetně výkazu výměr na realizaci. Nic nám tedy nebrání ve vyhlášení výběrového řízení. Nedaleko centra tak vznikne pěkná a důstojná lokalita pro bydlení s cenově dostupným nájemním bydlením. Rekonstrukcí dosáhneme 88 bytů ve struktuře 25 startovacích bytů pro mladé, 16 sociálních bytů primárně pro osoby se zdravotním postižením včetně chráněného bydlení, 35 finančně dostupných a zaměstnaneckých bytů a 12 podkrovních bytů komerčních. Mám velkou radost, že jsme se postavili za investici do bydlení s garantovaným nájmem a jednoznačně odmítli snahu některých o faktickou privatizaci významné části bytů těchto bytových domů v majetku města. Náklady na bydlení v posledních letech raketově rostou, bydlení se stává pro lidi nedostupným a neviditelná ruka trhu to rozhodně sama nevyřeší,“ objasňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký pro sociální politiku s tím, že vybranou škálou bytů vyčleněných pro různé účely zde vznikne vhodná a zároveň pestrá skladba obyvatel a předejde se tak nežádoucím jevům, které se v této lokalitě dříve vyskytovaly. Projekt Husova je navíc jedním ze stěžejních opatření Strategie bydlení pro Pardubice, kterou Zastupitelstvo města Pardubic přijalo v loňském roce. V akčním plánu pro rok 2021 je již schváleno pokračování v přípravě projektu, radnice bude nyní hledat cesty, jak projekt zafinancovat také z externích zdrojů nebo prostřednictvím dotace. Dotační možnosti pro tento typ projektu jsou bohužel velmi omezené, jelikož dotace se často soustřeďují pouze na sociální byty, kterých může být v takto velkém objektu omezený počet, v případě bytových domů v ulici Husova se jedná o maximálně 20 bytů z celkového počtu 88. „Spolu s rekonstrukcí domů návrh počítá také s revitalizací okolí včetně vnitrobloku, čímž zhodnotíme celou lokalitu a vytvoříme potenciál i na dalších pozemcích za bytovými domy, kdy se spolu se změnou územního plánu budou mít pozemky města za bytovými domy několikanásobnou hodnotu v desítkách milionů korun. Navíc připouštíme i zapojení úvěrových zdrojů, neboť výnosy z nájmů na Husovce pomohou pokrýt velkou část nákladů spojených s případným úvěrem, a neporušujeme tím rozpočtovou odpovědnost v souladu s externí analýzou CityFinance. Dalším zdrojem financování může být od roku 2023 schválený nový Program rozvoje bydlení města, kde budeme vracet 100 procent z výnosů nájmů v městských bytech zpět do bydlení,“ uzavírá náměstek Rychtecký.

Podle naplánovaného harmonogramu chce mít radnice projektovou dokumentaci zpracovanou ke konci roku 2022. Poté bude následovat přestěhování stávajících nájemníků do vyčleněných a předem připravených bytů, přičemž na revitalizaci by mělo dojít v letech 2023 a 2024.