Třešňovku na Červeňáku čeká obnova

V příštím týdnu začne obnova třešňového sadu na Červeňáku. Léta zanedbávané stromy lidé ze spolku Pestré Polabí „vyprostí“ ze sevření náletových dřevin, vzrostlé stromy arboristicky ošetří a mladým semenáčkům dají prostor pro další růst a postupnou obměnu třešňovky.


„Pozůstatek výsadeb vysokokmenů třešní na jižně exponované terase Chrudimky je velice hodnotnou částí přírodního parku Červeňák. Třešňový sad je aktuálním i potencionálním biotopem řady druhů hmyzu, včetně ohrožených a významně přispívá k různorodosti druhů, žijících na tomto území,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal.

Pozůstatek třešňového sadu se stromy různého stáří tak čeká nejprve výřez náletových dřevin. Zachovány zůstanou pouze hodnotné stromy a na vhodných místech i solitérní keře, typické pro českou krajinu, jako černý bez, šípková růže a podobně. Při následném řezu třešní budou odborníci brát ohled i na hmyz, jehož život je vázán na takzvané mrtvé dřevo. V území bude ponechán maximální počet odumírajících nebo mrtvých stromů ve formě torza nebo vyšších pařezů, navíc bude na vhodných místech ponechána dřevní hmota, která během rozkladu poskytne hmyzu úkryt i vhodné podmínky k životu. Pro letošní rok se nepočítá s dosadbou sadu, ten by měl být obnovován postupně, s důrazem na přirozenou obnovu porostu.

 

Tiskový úsek