Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Stéblová bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 2/a (dále jen "úplné znění"). Změna č. 2/a územního plánu Stéblová nabyla účinnosti dne 30.11.2021. Do Úplného znění Územního plánu Stéblová po Změně č. 2a) je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; Úplné znění Územního plánu Stéblová po Změně č. 2a) bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Stéblová.