Většina podnikatelů chce zůstat nájemci města

Pardubice by rády dokončily prodej bytových domů, které město v minulosti privatizovalo. V řadě z nich zůstávají v majetku města pouze nebytové prostory, které předmětem privatizace nebyly. Zástupci města proto jednali se stávajícími nájemníky 26 vytipovaných nebytových prostor na území Dukly a Višňovky o dalším možném postupu. Zajímalo je, zda by nájemci měli zájem o případný odprodej nebytů, nebo preferují pokračování nájemních vztahů.


„Ve všech případech jde o prostory, které jsme vyhodnotily jako pro město zbytné. V současné době víme, že o odkup mají zájem pouze nájemci tří nebytových jednotek a jednu jednotku máme prázdnou. V těchto případech budeme činit kroky k tomu, aby tyto nebyty mohly být prodány. Ostatní podnikatelé, které užívají prostory na základě řádné nájemní smlouvy, ale nemají zájem o jejich koupi, se však obávat nemusejí. Zůstanou i nadále v nájemním vztahu dle platné nájemní smlouvy uzavřené se statutárním městem Pardubice,“ ujišťuje podnikatele primátor Pardubic Martin Charvát.

Nebytové prostory, které má město na pátém městském obvodě vytipované, se nacházejí v bytových domech, kde byly byty v minulosti rozprodány nájemníkům. Městu zde zbyly pouze nebytové prostory, které pronajímá dalším subjektům. V řadě případů jde o obchody a služby, které by místním citelně chyběly a město má proto zájem na jejich zachování.  

 

Tiskový úsek