Vojenskou nemocnici by mohla připomenout nová naučná stezka

Město ve spolupráci s Turistickým informačním centrem (TIC) Pardubice plánuje vytvořit novou naučnou stezku, která zájemce provede po temnější části historie města, zavede je do doby první světové války a přiblíží jim fungování válečných nemocnic.


Jedna taková válečná nemocnice byla totiž zřízena přímo v Pardubicích, v prostoru za dnešním vlakovým nádražím, kde se v současné době nachází sídliště Dukla. „Nemocniční komplex zahrnoval více jak 360 budov a dokázal pojmout na deset tisíc vojáků, kteří sem byli přiváženi z bojů na frontě. Jelikož o existenci vojenské nemocnice na území Pardubic v dnešní době vědí víceméně jen milovníci historie, radnice by proto tuto část historie ráda připomněla prostřednictví naučné stezky věnované Karanténě. Vojenská nemocnice plnila za války důležitou sociální a humanitární roli, právě zde byli léčeni ranění vojáci, kteří byli do té doby rozmístěni po veřejných budovách, což samozřejmě ovlivňovalo chod celého města. Nemocnice se skládala z pěti oddělení včetně karantény s vlastní bakteriologickou stanicí, a právě tento název, karanténa, se nakonec vžil jako označení celého zařízení,“ objasňuje historik Petr Horák s tím, že většina dřevěných budov byla následně rozmontována a prodána, ty zbývající fungovaly do poloviny 20. století jako domovy pro chudé.

„Tato část pardubické historie je většině lidí neznámá a tento projekt by ji měl atraktivní a zároveň naučnou formou připomenout. Rádi bychom do projektu zakomponovali prohlídky s průvodcem a akce pro děti a veřejnost, aby byl zážitek z procházky co nejsilnější. Téma Karantény je přitom natolik obsáhlé a z historického hlediska zasahuje i do dalších lokalit, předpokládáme tedy, že v budoucnu by stezka byla doplňována o další aktivity a postupně rozšiřována. Do přípravy záměru jsme proto zapojili odborníky nejen z Turistického informačního centra, ale také historiky z Univerzity Pardubice, zástupce Národního památkového ústavu či architekty a pracovníky památkové péče radnice,“ představuje ideový záměr a složení projektového týmu, jenž bude naučnou stezku připravovat, náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Plánovaná trasa povede po místech spojených s původními objekty Karantény a zájemcům přiblíží nejen její provoz a význam, ale také vliv na běžný život ve městě. „Trasa bude začínat v ulici Gorkého, u ZŠ Waldorfská, kde se původně nacházela vrátnice s kostelem, a pokračovat bude kolem Hvězdárny barona Artura Krause k ulici Teplého, kde stávala pitevna. Součástí stezky by přitom měly být různé přidružené aktivity určené dětem, případně i nějaká umělecká ztvárnění v prostoru. Na tvorbě se navíc mohou podílet sami občané. Pokud má někdo z veřejnosti k dispozici dobové fotografie či jiné historické dokumenty, budeme moc rádi, pokud se obrátí na Turistické informační centrum Pardubice,“ popisuje plánovanou trasu stezky ředitelka TIC a jedna z koordinátorek projektu Miloslava Christová s tím, že jednotlivá stanoviště budou doplněna o panely, které umožní zájemcům nahlédnout na místo v jeho původní podobě.

Záměr získal podporu také u pátého městského obvodu, na jehož území město tento projekt chystá realizovat. „Daná lokalita si dozajista zaslouží připomenutí, jsem rád, že se podařilo vymyslet takovouto aktivitu, která nejen že přiblíží dávnou historii, ale veřejnosti dá zároveň možnost, jak aktivně trávit volný čas. Za městský obvod Pardubice V mohu říci, že se budeme snažit přispět k realizaci tohoto projektu a rádi se budeme na jeho přípravě v rámci projektového týmu podílet,“ podotýká starosta městského obvodu Pardubice V Jiří Rejda.

Maximální náklady na realizaci ideového záměru radnice odhaduje na 800 tisíc korun s tím, že část této částky by chtěla pokrýt prostřednictvím dotace Pardubického kraje. „Projekt bychom chtěli mít hotov do konce letošního roku, tak abychom mohli mít tento záměr finančně pokryt v rozpočtu města na příští rok a zároveň mohli v rámci lednových výzev podat žádost o dotaci Pardubického kraje, která by nám pomohla pokrýt až 300 tisíc korun z celkové výše nákladů,“ dodává náměstek Rychtecký.

Ideový záměr vytvořit v Pardubicích naučnou stezkou věnovanou tématu takzvané Karantény se navíc stane jednou z cest, jak postupně naplňovat strategické cíle města, zejména v oblasti cestovního ruchu a kultury. Vytvoření této stezky je totiž v souladu se Strategií pro kulturu a kreativitu, jejíž součástí je vypracování koncepce naučných stezek, které povedou napříč městskými obvody a poukážou na kulturní, historické a industriální dědictví města. Stezka by se navíc měla stát součástí takzvané Temné turistiky, kterou město plánuje zahrnout do připravované Strategie cestovního ruchu, jejíž součástí bude také stezka Pardubicemi po stopách Silver A.

Válečná nemocnice na Dukle vznikla v letech 1914 až 1915 a fungovala až do roku 1919. Vzhledem k tomu, že se v zařízení nacházelo na 10 tisíc pacientů a zhruba 3 tisíce lidí z řad personálu, tvořila jakési město ve městě (Pardubice měly v té době 22 tisíc obyvatel), které disponovalo vlastním zázemím včetně drůbežárny, skladů, dílen pro nejrůznější řemesla či pekárny.

 

Tiskový úsek