Začíná příprava na stavbu centra sociálních služeb

Pardubice hledají projektanta stavby Centra sociálních služeb SMYSL. To bude na jednom místě poskytovat sociální služby lidem se smyslovým a kombinovaným postižením. Centrum vznikne přestavbou a dostavbou objektu v Bělehradské ulici, v němž v současné době část těchto služeb sídlí. Projektant, který vzejde z právě vypsaného výběrového řízení, bude mít na naplnění zakázky 11 měsíců, samotná stavba by měla začít v roce 2024.


„Přebudování objektu v Bělehradské přijde podle našich předpokladů, vycházejících ze studie společnosti AIR atelier, zhruba na 68 milionů korun. Až 85 procent uznatelných nákladů bychom měli získat jako dotaci v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku města Jan Nadrchal.

Projekt, který má dodavatel dokumentace zpracovat až po stavební povolení, bude řešit rekonstrukci, stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu v Bělehradské a jeho okolí tak, aby byly vhodné pro činnost organizací pracujících s lidmi se smyslovým a kombinovaným postižením. Ty dnes působí v různých částech města a nově mají být soustředěny pod jednou střechou. „Ve městě již řadu let fungují služby pro lidi s nejrůznějším postižením. To, že je soustředíme do jedné budovy, je jen logickým krokem k tomu, jak usnadnit život lidem se zdravotním handicapem,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

V objektu určeném k přestavbě již působí Péče o duševní zdraví, Středisko rané péče v Pardubicích, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, HELP Centrum a Audiohelp. Následně by se sem mělo přesunout například Tyflocentrum, Centrum pro dětský sluch TamTam či SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). „Řada klientů má kombinaci několika postižení. Naším cílem je vytvořit moderní centrum, které bude poskytovat na jednom místě komplexní sociální a související služby pro všechny osoby se smyslovým a zdravotním postižením. Klientům chceme nabídnout maximální komfort v prostorách, které budou plně bezbariérové a přizpůsobené jejich potřebám,“ vysvětlil náměstek primátora zodpovědný za oblast sociálních služeb a zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím, že výhodou takovéhoto řešení je i skutečnost, že městu se soustředěním sociálních služeb pro postižené pod jednu střechu uvolní řada nebytových prostor, které bude možno využít. Například pavilon mateřské školy na sídlišti Závodu míru, v jejíž blízkosti se připravuje bytová výstavba, by mohl být opět využit školkou, která by díky tomu mohla navýšit kapacitu.

 

Tiskový úsek