Žádostí o podporu obědů pro děti přibývá

Již sedmým rokem bude v tomto školním roce projekt Obědy pro děti pomáhat pardubickým školákům z chudých rodin. Ve školním roce 2015/16 projekt o.p.s. Women for women umožnil pravidelné stravování ve školní jídelně zhruba 40 dětem z rodin, kterým v rozpočtu nezbývají prostředky na úhradu školních obědů a podobně tomu bylo i v roce minulém. Od letošního září to bude již 62 školáků. Stravování dalších deseti dětí z mateřských škol zase podpoří Ministerstvo práce a sociálních věcí.


„Na projektu Obědy do škol si cením nejen toho, že zajišťuje sociálně znevýhodněným dětem alespoň v poledne teplé a kvalitní jídlo, ale že ukotví dítě i takříkajíc společensky. Není ojedinělé, že třídní kolektiv odmítne spolužáka, který s ním nesdílí jeho denní stereotypy, například právě školní obědy. Tyto děti se častěji stávají obětí vyloučení a šikany, špatné socioekonomické zázemí pak má negativní dopad i na jejich vzdělávání. Proto považuji projekt za velmi prospěšný a jsem rád, že jej naše školy využívají,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Ukazuje se také, že projekt působí i opačným směrem, kdy se na školu obracejí rodiče ochotní anonymně hradit obědy cizímu dítěti,“ dodal primátor.

Školy získávají dotace na základě žádosti, jíž předchází domluva s rodiči, pro které je zhruba pět set korun, na něž obědy pro školáka měsíčně přijdou, vydáním, které si rodina nemůže dovolit. Děti z těchto, často neúplných, rodin, kromě hladu, trpí i vyloučením z třídního kolektivu, což se může projevit na jejich psychice, prospěchu či školní docházce. Podpora z projektu Women for women je koncipována tak, aby byla zachována anonymita těch, kterým pomáhá. O tom, že dítě chodí na obědy „zdarma,“ nevědí ani jeho spolužáci.

„V prvním roce, kdy naše školy o dotace obědů pro své žáky žádaly, byly prostřednictvím tohoto projektu zajištěny teplé obědy pro 39 dětí, podobně loni to bylo 38 dětí a letos již máme vyřízeny žádosti pro financování obědů pro 62 dětí ze sedmi základních škol. Školy ale mohou žádat o finanční dar pro další děti i během školního roku,“ uvedl náměstek Jakub Rychtecký, do jehož gesce problematika školství i sociálních věcí spadá.

Chudoba nedopadá jen na školáky, ale jsou jí postiženy i děti mladší. Pomoc rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek finančních prostředků na to, aby zajistili dětem stravování ve školních i předškolních zařízeních řeší dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Mateřské školy mohou prostřednictvím krajského úřadu získat dotace pro své svěřence díky projektu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji. „Pro tento školní rok získaly čtyři pardubické mateřské školy dotace téměř 85 tisíc korun pro úhradu stravování deseti dětí. Společnost Women for women pošle na stravování 62 žáků základních škol do Pardubic více než 372 tisíc korun,“ dodal náměstek Rychtecký.

Tiskový úsek