Zastupitelé zrušili schválení dotace letnímu kinu

Pardubičtí zastupitelé na svém pondělním zasedání zrušili udělení dotace ve výši 300 000 korun Pardubickému letnímu kinu Rebel a to většinovým hlasováním. Důvodem je opakované nedodání bezdlužnosti ze strany provozovatele letního kina.


Na květnovém zasedání zastupitelé schválili poskytnutí dotace ve výši 300 000 korun pro zmíněné letní kino a hned z kraje června poslala radnice zástupci společnosti NO PROBLEM PROMOTION, a. s., která letní kino provozuje, návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Současně s tím byla odeslána i žádost o doložení potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti žadatele o dotaci, jež je nutnou podmínkou pro uzavření veřejnoprávní smlouvy.

„Bez těchto dokumentů není možné uzavřít smlouvu a zahájit vyplácení dotací,“ přiblížila situaci náměstkyně primátora pro kulturu Jiřina Klčová a dodala, že radnice zakladatele letního kina opakovaně urgovala a vyzývala k dodání bezdlužnosti. „Nejzazším termínem byl poslední srpen letošního roku, jenže potvrzení o bezdlužnosti se k nám ani k tomuto zmíněnému datu nedostalo, a to ani po opakovaných výzvách, a proto jsme byli nuceni přistoupit k tomuto řešení,“ uzavřela náměstkyně Klčová.

Tato situace, kdy má současný provozovatel opakovaně problémy jak s financováním projektu, tak s dodáváním povinných dokumentů, však otevírá diskuzi o tom, jak zajistit bezproblémové fungování letního kina na území města, jaký zvolit případný nový model provozu a zajistit seriózního provozovatele. Protože město si příjemné a dobře fungující letní kino zcela jistě zaslouží.

Tiskový úsek

 

---------

Červencové vyjádření města k exekučnímu řízení vůči provozovateli letního kina

Na pardubický magistrát byl tento týden doručen exekuční příkaz, ze kterého vyšlo najevo, že je vůči společnosti provozující letní kino vedeno exekuční řízení. Soudní exekutor proto uložil městu povinnost jakékoliv finanční závazky města vůči této společnosti hradit přímo na jeho exekutorský účet. Město však vůči této společnosti žádné existující závazky nemá.

Zastupitelstvo města sice v květnu schválilo této společnosti poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc korun. Podle vyjádření vedení radnice však smlouva o poskytnutí této dotace není zatím podepsána, jelikož žadatel o dotaci dosud nesplnil veškeré podmínky pro její uzavření (nedodal veškeré povinné podklady).

Po konzultaci celé záležitosti s právníky města je radnice navíc přesvědčena, že dle současné legislativy nemohou být finanční prostředky z dotace, které jsou dle právních předpisů účelově vázány, předmětem exekučního řízení, a měly by být proto z exekuce vyloučeny.

Projekt letního kina má v Pardubicích dlouholetou tradici a mezi obyvateli se během léta těší velké návštěvnosti. Radnice samozřejmě chce, aby projekt letního kina fungoval i nadále, považuje jej za skvělou možnost, jak trávit letní večery, na druhou stranu je pro město nepřijatelné, aby dotační prostředky z rozpočtu města sloužily k úhradě firemních dluhů.