Rádi bychom vás informovali, že se od 1.1.2024 mění režim vjezdu na Pernštýnské náměstí a Městský obvod Pardubice I již nebude vydávat povolenky k vjezdu do prostoru náměstí. Rezidenti tak již nebudou v lednu platit povolenku k vjezdu na úřadu městského obvodu, ale mohou si zažádat o výjimku z dopravního značení na Odboru dopravy Magistrátu města Pardubic.

Mění se také režim zásobování a to tak, že provozovatelé místních podniků mohou zásobovat v časech 6:00-9:00 a 17:00-19:00 v prostoru celého náměstí, přičemž mimo toto stanovené časové rozmezí bude zásobování možné pouze z parkoviště na Pernštýnském náměstí a z nově zřízeného místa pro zásobování před budovou Komerční banky.

Provoz placeného parkoviště na Pernštýnském náměstí zůstává beze změn.