Finanční sbírka podporovaná městem Pardubice

Číslo transparentního účtu pro pomoc Ukrajincům v Pardubicích zřízený pod Řeckokatolickou
farností je 306212014/0300. Pomůžete nám tak hradit školní obědy pro děti, akutní pomoc
pro další příchozí dětské i dospělé válečné uprchlíky, psychologickou péči aj. Děkujeme!