Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, městská část Pardubice VII č. 110060850075 ČEZ Distribuce a.s., Děčín oznameni_cez_odstavka_elektriny [PDF, 322 kB]
Zveřejnění č. 24/2022 - pozemky a reklama MmP 95654/2022 Alena Javůrková Zveřejnění č. 24_2022 pozemky a reklama [PDF, 540 kB]
Dražební vyhláška 203 EX 08055/22-32 Exekutorský úřad Přerov drazba_1341 [PDF, 510 kB]
Referent registrace oddělení registrace odboru obecní živnostenský úřad   38/2022 Martina Macháčková Požadavky výběrového řízení č. 38-2022 [PDF, 213 kB]
SEA - Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027   OŽP95369/22/LO Monika Löfelmannová Plan_povodi_vyv [PDF, 554 kB]
Vedoucí oddělení správy bytových domů a nebytových prostor odboru majetku a investic   37/2022 Martina Macháčková požadavky výběrového řízení č. 37-2022_vedoucí oddělení správy byt. domů OMI [PDF, 213 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování naproti domu č.p. 2546 na parkovišti v ulici Arnošta z Pardubic v Pardubicích. 94832/2022 Jiří Kříž II_89933_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 358 kB]
Oznámení č. 29 - nebytové prostory   MmP 94738/2022 OMI Romana Kudrnová 29 do 26.8.2022 Štrossova 239 [PDF, 83 kB]
Stanovení přechodné úpravy na chodníku před domem č.p. 571 v ulici Jana Palacha v Pardubicích. 94735/2022 Jiří Kříž II_91528_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 373 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy v ulici Lexova v Pardubicích. 94953/2022 Jiří Kříž II_81082_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 280 kB] upravene_dio [PDF, 711 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulicích Sezemická Věry Junkové v Pardubicích 94542/2022 Jiří Kříž II_87035_prechodna_uprava [PDF, 251 kB] nove_dio [PDF, 6 MB]
Stanovení přechodné úpravy provozu v podjezdu na ulici J. Palacha v Pardubicích 94405/2022 Marcela Švadlenková vv_oop_EUROVIA_II324_J_Palacha_PCE_Srpen_PUP [PDF, 307 kB] Nove_DIO [PDF, 2 MB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Rumunská v Pardubicích. 94406/2022 Jiří Kříž II_91050_prechodna_uprava [PDF, 360 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Dříteč 94227/2022 Marcela Švadlenková vv_oop_III29811_Dritec_stezka_PUP [PDF, 269 kB] Schema_B1 [PDF, 60 kB] Schema_B2 [PDF, 62 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Komenského v blízkosti areálu nemocnice v Pardubicích 94122/2022 Jiří Kříž II_86983_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 442 kB]
Dražební vyhláška 094 EX 03144/16-630 Exekutorský úřad Plzeň - město drazba_1340 [PDF, 215 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 460 v ulici Lonkova v Pardubicích 94019/2022 Jiří Kříž II_87351_vv_oop_stanoveni [PDF, 320 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Anenská v Pardubicích. 93995/2022 Jiří Kříž II_86703_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 221 kB] nakres_DIO [PDF, 365 kB]
Územní rozhodnutí - „Mnětice PA_0726 obnova knn“ Pardubice, Mnětice SU 122649/2021/Reb Linda Šenkýřová rozhodnutí [PDF, 330 kB]
Oznámení vydání Změny 2a ÚP Dašice 96922/2021/Zr Kamila Zárubová Změna č. 2a ÚP Dašice - oznámení vydání [PDF, 585 kB]
Dražební vyhláška 109959/2022-590000-42 Celní úřad pro Pardubický kraj vyhlaska_1339 [PDF, 472 kB]
Oznámení o uložení písemnosti 103556/2022-590000-42 Celní úřad pro Pardubický kraj oznameni_1338 [PDF, 213 kB]
Manažer/ka informačního střediska EU Europe Direct Pardubice MmP 93000/2022 Miloslava Christová Požadavky výběrového řízení_TIC Pardubice_Europe Direct Pardubice [PDF, 208 kB]
Přepážkový pracovník/pracovnice Turistického informačního centra Pardubice MmP 92995/2022 Miloslava Christová Požadavky výběrového řízení_TIC Pardubice [PDF, 204 kB]
Oznámení - "Technická vybavenost a komunikace pro RD v lokalitě 146/2 v Dražkovicích" MmP 92632/2022 Zdeňka Morchová D_31_22_OZSR_VV_ZTV_a_komunikace_pro_RD_v_lokalite_146_2_v_Drazkovicich [PDF, 267 kB]
Stavební povolení - "PD odvodnění vozovky ul. Poláčkova" Pardubice - Ohrazenice MmP 92449/2022 Zdeňka Morchová D_26_22_SP_VV_Odvodneni_vozovky_ul_Polackova_Pardubice_Ohrazenice [PDF, 292 kB]
Zveřejnění č. 23/2022 - pozemky a reklama MmP 91724/2022 Alena Javůrková Zveřejnění č. 23_2022 pozemky a reklama [PDF, 769 kB]
Oznámení - opakované vyhlášení nálezu věci MmP 92187/2022 Jana Brandejská Opakovana_vyveska050822 [PDF, 71 kB]
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny do ZO Újezd u Sezemic 9/2022 Irena Málková Újezd u Sezemic_ML_Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny [PDF, 64 kB] Újezd u Sezemic_MŽ_Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny [PDF, 64 kB] Újezd u Sezemic_SNK_Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny [PDF, 64 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Rekonstrukce ul. Lesní, Srch" MmP91674/22/Mc Ing. Martin Moravec, Ph.D. OZSRVV [PDF, 114 kB]