Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Stanovení přechodné úpravy v ulici Sladkovského v Pardubicích. 127402/2023 Jiří Kříž II_123208_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 303 kB]
Stanovení přechodné úpravy v Pardubicích v souvislosti s akcí "Podzimní městské slavnosti 2023", 127381/2023 Jiří Kříž II_118382_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 278 kB] navrh_DZ_001 [PDF, 2 MB]
Stanovení místní úpravy před domem č.p. 2800 na třídě Míru v Pardubicích. 126852/2023 Jiří Kříž II_22265_vv_oop_STANOVENI [PDF, 329 kB] premisteni_dz [PDF, 86 kB] NEW_DZ [PDF, 236 kB] PUVOD_DZ [PDF, 88 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Chrudimská v Pardubicích. 127316/2023 Jiří Kříž II_122807_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 328 kB]
Stanovení přechodné úpravy na místní komunikací před domem č.p. 165 v Pardubicích, m.č. Dražkovice. 127280/2023 Jiří Kříž II_123066_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 294 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Borská v Pardubicích. 127227/2023 Jiří Kříž II_123613_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 271 kB]
Stanovení přechodné úpravy na Zborovského náměstí v Pardubicích. 127188/2023 Jiří Kříž 122730_vv_oop_prechodna_uprava - kopie [PDF, 314 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování v ulici Tolarova v Pardubicích. 127164/2023 Jiří Kříž II_116896_vv_oop_stanoveni [PDF, 334 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování v ulici Adolfa Opálky v Pardubicích. 127134/2023 Jiří Kříž II_118949_vv_oop_stanoveni [PDF, 326 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Kolonie v Pardubicích. 114478/2023 Jiří Kříž II_114478_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 228 kB] Situace_uzavirka_Kolonie_MIROS_1_10_20_12_2023_2__001 [PDF, 311 kB]
Výběrové řízení s následnou aukcí k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k. ú. Trnová S 402/20/164 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň pis_1616a [PDF, 764 kB] pis_1616 [PDF, 400 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Oprava chodníku NA BUKOVINĚ" MmP 119714/2023 Ing. Martin Moravec Ph.D. D45_23_OZSRVV_Oprava_chodniku_Na_Bukovine [PDF, 217 kB]
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 203 Ex 58707/14-104 Exekutorský úřad Přerov pis_1615 [PDF, 621 kB]
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí CR 075090/2023 STO/Št Městský úřad Chrudim - stavební odbor pis_1614 [PDF, 288 kB]
Stanovení přechodné úpravy k označení uzavírky silnice č. III/03324 v obci Opatovice nad Labem. 123320/2023 Jiří Kříž II_vv_oop_prechodna_uprava_provozu_Zivot_na_vesnici_jarmark_Pohrebacka_III03324_PUP [PDF, 300 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 126173/2023 Irena Málková Zverejneni_6_2023 [PDF, 173 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Železničního pluku v Pardubicích. 126272/2023 Jiří Kříž II_115854_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 276 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici Mánesova v Pardubicích. 126191/2023 Jiří Kříž II_43041_vv_oop_STANOVENI [PDF, 267 kB] A_2_Situace_pozemni_komunikace_001 [PDF, 634 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici S.K. Neumanna a v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích. 126158/2023 Jiří Kříž II_122610_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 285 kB]
Stanovení přechodné úpravy k označení uzavírky silnice č. III29810 u obce Bukovina nad Labem. 124476/2023 Jiří Kříž II_vv_oop_ELEKTRARNY_OPATOVICE_III29810_BUKOVINA_NAD_LABEM_OPRAVA_MOSTU_PUP [PDF, 208 kB] NOVE_DIO [PDF, 2 MB]
Zahájení řízení o Změně č.2b ÚP Dašice MmP 125431/2023 Kamila Zárubová veřejná vyhláška - řízení [PDF, 116 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Kyjevská v Pardubicích. 125928/2023 Jiří Kříž II_114719_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 371 kB]
Stanovení přechodné úpravy před domem č.p. 515 v ulici Jana Palacha v Pardubicích. 125906/2023 Jiří Kříž II_115597_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 291 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulicích sídliště DUKLA v Pardubicích. 125762/2023 Jiří Kříž II_118010_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 494 kB]
Oznámení o zahájení společného stavebního povolení - "Úprava parkoviště Ohrazenická 173-6" MmP 125162/2023 Ing. Martin Moravec Ph.D. D_38_23_OZSR_VV_Uprava_parkoviste_Ohrazenicka_173_6 [PDF, 269 kB]
Stanovení místní úpravy na třídě Míru v Pardubicích. 125054/2023 Jiří Kříž II_22265_vv_oop_STANOVENI [PDF, 312 kB] PUVOD_DZ [PDF, 88 kB] NOVE_DZ [PDF, 214 kB] premisteni_dz [PDF, 86 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Svobody v Pardubicích. 125429/2023 Jiří Kříž II_116877_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 261 kB]
Stanovení přechodné úpravy na silnici č. II/323 v obco Rohovládova Bělá. 124741/2023 Jiří Kříž II_vv_oop_OBEC_ROHOVLADOVA_BELA_II323_VYSTAVBA_CHODNIKU_PUP [PDF, 203 kB] C03_situace_KOO_001 [PDF, 1 MB] Schema_dz [PDF, 466 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Husova v Pardubicích. 125360/2023 Jiří Kříž II_117242_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 226 kB] navrh_PU_001 [PDF, 2 MB]
Stanovení přechodné úpravy pro vyhrazené parkování v souvislosti s otevřením areálu "Automatické mlýny" v Paardubicích. 125263/2023 Jiří Kříž II_120880_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 225 kB] navrh_DZ_priloha_2_001 [PDF, 1 MB]