Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Stanovení místní úpravy provozu v souvislosti se stavbou „Administrativní budova ČSOB POJIŠŤOVNA – PHQ PARDUBICE“ v ulici Palackého v Pardubicích 80463/2022 Jiří Kříž N_32365_vv_oop_STANOVENI [PDF, 248 kB] N_situace_dz [PDF, 2 MB]
Výzva - oznámení odvolání - I/36 Pardubice Fáblovka - Trnová - Dubina 65133/2022 Jana Martincová vyzvy_oznameni_odvolani [PDF, 100 kB] odvolani [PDF, 49 kB]
Stanovení přechodné úpravy a uzavírky v ulici Na Vsi v Pardubicích. 80339/2022 Jiří Kříž II_66622_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 275 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici Štrossova a Benedettiho v Pardubicích. 80317/2022 Jiří Kříž II_37697_vv_oop_STANOVENI [PDF, 596 kB]
Právník právního oddělení kanceláře tajemníka   33/2022 Daniela Staňková Požadavky výběrového řízení č. 33-2022 [PDF, 208 kB]
SEA - Strategie území Hradecko - pardubické aglomerace   OŽP/79947/22/LO Monika Löfelmannová Navrh_Koncepce_vyv [PDF, 89 kB]
Usnesení - odročení dražebního jednání 211 EX 2578/03-271 Exekutorský úřad Pardubice drazba_1318 [PDF, 163 kB]
Oznámení - vyhlášení nálezu věci MmP 79771/2022 Jana Brandejská Vyveska010722 [PDF, 69 kB]
Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí - sanace sklepních prostor a zateplení BD č.p.908 nám. legií, Pardubice, Zelené Předměstí na pozemcích st.1728/1, parc.č. 5028 k.ú. Pardubice SÚ 5583/2021/Pa Markéta Paulišová nám.legií 908 [PDF, 214 kB]
Zveřejnění č. 21/2022 MmP 79121/2022 Alena Javůrková Zveřejnění č. 21_2022 pozemky a reklama [PDF, 900 kB]
Oznámení o zahájení územního řízení – Novostavba parkovacího domu u MFA v Pardubicích MmP 72124/2022 Marcela Sekyrková fotbal [PDF, 2 MB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení - "PD odvodnění vozovky ul. Poláčkova" Pardubice - Ohrazenice MmP 79083/2022 Zdeňka Morchová D_26_22_OZSR_VV_Odvodneni_vozovky_ul_Polackova [PDF, 189 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici K Pašti v Pardubicích 78496/2022 Jiří Kříž II_29029_mesto_vv_oop_STANOVENI [PDF, 254 kB] Celkova_koordinacni_situace_2_ [PDF, 968 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici Kunětická v Pardubicích 78493/2022 Jiří Kříž II_35750_vv_oop_STANOVENI [PDF, 329 kB]
Stanovení místní úpravy před domem č.p. 276 v ulici Jindřišská v Pardubicích. 78479/2022 Jiří Kříž II_41595_vv_oop_STANOVENI [PDF, 324 kB]
Společné povolení -"Novostavba 14 řadových domů, komunikace a sítě, Opatovice nad Labem" MmP 77419/2022 Zdeňka Morchová D_06_22_SP_VV_Novostavba_14_radových_domu_komunikace_a_site_Opatovice_n_L [PDF, 152 kB]
Stanovení místní úpravy v rámci stavby „Administrativní budova ČSOB POJIŠŤOVNA – PHQ PARDUBICE“ v ulici Palackého v Pardubicích 78461/2022 Jiří Kříž II_32365_vv_oop_STANOVENI [PDF, 248 kB] N_navrd_dz [PDF, 2 MB]
Stanovení místní úpravy na Husově náměstí v Sezemicích. 78440/2022 Jiří Kříž II_35871_mesto_vv_oop_STANOVENI [PDF, 246 kB] N_situace_dz [PDF, 313 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 7/2022, novela vyhlášky o veřejném pořádku 77708/2022 Irena Málková Zverejneni_7_2022 [PDF, 182 kB]
Referent dopravy a pozemních komunikací na odboru dopravy   32/2022 Daniela Staňková Požadavky výběrového řízení č. 32-2022 [PDF, 215 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Luční v Pardubicích 78132/2022 Jiří Kříž II_73247_prechodna_uprava [PDF, 309 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova u domu č.p. 835 v Pardubicích 78119/2022 Jiří Kříž II_70709vv_oop_stanoveni_vyhrazeneho_parkovani [PDF, 319 kB]
Stanovení přechodné úpravy na silnici č. II/298 u obce Rokytno 77858/2022 Jiří Kříž II_71090_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 262 kB]
Výzva vyjádření k podanému odvolání k územnímu rozhodnutí - Úprava terénu po demolici objektů bývalého lihovaru Hobé (fáze 2), novostavba multifunkčního objektu "Galerie Pardubice" SÚ 124905/2020/Pa Markéta Paulišová galerie-odvolání [PDF, 2 MB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici U Mlýnů v Pardubicích 77012/2022 Jiří Kříž II_66363_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 297 kB]
Stanovení místní úpravy provozu u obce Dolany 76274/2022 Marcela Švadlenková oop_MUP_Obec_Dolany_III3239 [PDF, 223 kB] Situace [PDF, 1 MB]
Stanovení místní úpravy v ulici Lesní v obci Srch. 76662/2022 Jiří Kříž II_35874_vv_oop_STANOVENI [PDF, 234 kB] situace [PDF, 459 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici Staňkova v obci Mikulovice 76651/2022 Jiří Kříž II_41689_vv_oop_STANOVENI [PDF, 479 kB]
Oznámení o uložení písemnosti 77387-2/2022-590000-42 Celní úřad pro Pardubický kraj pis_1317 [PDF, 104 kB]
Stanovení přechodné úpravy pro vyhrazené parkování vozidel sociálních služeb na území SM Pardubic - prodloužení platnosti 76551/2022 Jiří Kříž II_76530_vv_oop_prechodna_uprava_provozu [PDF, 294 kB]