Krátké zprávy


Dopravní omezení od 1. června 2024

V sobotu 1. června začnou dlouho avizovaná dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí Wonkova mostu, která budou trvat až do podzimu příštího roku. Oprava je nutná kvůli nevyhovujícímu technickému stavu mostu. Kvůli probíhajícím pracím bude provoz zúžený do dvou pruhů. Aktuální dopravní situaci sledujte na webu www.wonkac.cz.

Ve stejném termínu, tedy od soboty 1. června, Ředitelství silnic a dálnic zcela uzavře ulici Poděbradskou mezi okružní křižovatkou u Globusu a okružní křižovatkou Trnová. Důvodem uzavírky je stavba severovýchodního obchvatu města. Městská hromadná a individuální doprava bude vedena po objízdných trasách. Uzavírka potrvá do 31. srpna letošního roku. Pro pěší a cyklisty bude k dispozici koridor v západní části okružní křižovatky. Více informací o stavbě najdete na www.rsd.cz.

Červnové eventy pro podnikatele – Přijďte a inspirujte se.

Den umělé inteligence a chytré digitalizace pro průmysl v Pardubicích

📅 Kdy: 13. června 2024, 10:00 – 14:45

🏢 Kde: Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Více informací a registrace: WEB

Zaměříme se na chytrou digitalizaci prostřednictvím umělé inteligence, představíme případové studie úspěšných implementací chytré digitalizace a nabídneme využití testbedů CEITEC a eDIH NEB k vstupním experimentům chytré digitalizace pro MSP.

 

Jak uspět na exportních trzích SAE, SA a Kataru v Pardubicích

📅 Kdy: 19. června 2024, 13:00 – 16:00

🏢 Kde: Administrativní centrum Vinice, K Vinici 1256, Pardubice

Více informací a registrace: WEB

Jedná se o seminář zaměřený na exportní trhy v arabských zemích s řediteli zahraničních kanceláří agentury CzechTrade.

 

ONLINE konzultační den pro podnikatele z Pardubického kraje

📅 Kdy: 20. června 2024, individuálně zvolený čas konzultace

💻 Kde: Online přes aplikaci MS Teams

Více informací a registrace: WEB

Formou individuálních konzultací se zástupci organizací Agentury API, CzechInvest, CzechTrade, TAČR, NRB, P-PINK, KS-MAS můžete prodiskutovat možnosti veřejné podpory na Váš záměr.

 

Těšíme se na vaši účast na těchto akcích a věříme, že vám přinesou užitečné informace a příležitosti pro vaše podnikání.

Hlášení rozhlasu


Proč podnikat v Pardubicích

  • Tradice průmyslu, výzkumu a vývoje v chemii, elektrotechnice, strojírenství
  • Kvalifikovaná pracovní síla a kvalitní školství
  • 3 průmyslové zóny
  • Strategicky výhodná poloha — Praha, ČR, Evropa a dopravní infrastruktura — Letiště, železnice, napojení na D11
  • Přístup veřejné správy a podpora podnikání
  • Kvalita života, služby ve městě — zázemí regionálního města
  • Potenciál růstu podnikání
Logo FDI - European cities & strategies
Top 10 Micro Cities
Best for FDI Strategy
Certifikát - 1. misto Pardubice - Město pro byznys 2019

Otázky a odpovědi

Začínám podnikat Může zaměstnavatel vyslat své zaměstnance na zakázky do EU?

Ano, zaměstnavatel může vyslat své zaměstnance do jiného členského státu EU, a to za podmínek stanovených směrnicí o vysílání pracovníků. Mezi vysílajícím podnikem a pracovníky musí po celou dobu vyslání existovat pracovněprávní poměr. Pro vysílání pracovníků jsou stanoveny pracovní podmínky, které během vyslání musí být uplatňovány podle práva státu vyslání.

Informace k této problematice lze získat na jednotném kontaktním místě, které se nachází v budově Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích, Gorkého 489. Na JKM se můžete obrátit osobně, telefonicky (tel. 466 859 398) nebo e-mailem (jkm@mmp.cz).

Začínám podnikat Mohu podnikat, resp. poskytnout službu v jiném státě EU na živnostenské oprávnění vydané v ČR?

Ano, můžete poskytovat služby dočasně, resp. příležitostně.

Nelze poskytovat služby dlouhodobě, pravidelně nebo služby vázané na provozovnu. V takovém případě se jedná o usazení se a je nutné mít k provozování konkrétní činnosti vydané oprávnění příslušným orgánem hostitelského členského státu.

Informace k této problematice lze získat na jednotném kontaktním místě, které se nachází v budově Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích, Gorkého 489. Na JKM se můžete obrátit osobně, telefonicky (tel. 466 859 398) nebo e-mailem (jkm@mmp.cz).

Začínám podnikat Jaká je výše správních poplatků vyměřovaných živnostenským úřadem?
Předmět poplatku výše v Kč
Ohlášení živnosti či žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000
Další ohlášení živnosti či další žádost o koncesi 500
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesi 500
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku 20
Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli  5

 

Pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby, správní poplatek se sníží o 20 %. Slevu na poplatku lze poskytnout pouze v případě podání prostřednictvím https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/.

Správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně v budově živnostenského úřadu. Úhradu správního poplatku je možné provést také převodem z účtu, popř. poštovní poukázkou na účet Magistrátu města Pardubic č. 008010-0000326561/0100, specifický symbol 831361, konstantní symbol 379.

Zaplacení správního poplatku je nutné doložit (např. potvrzením z internetového bankovnictví).


Úřední deska