Martin Charvát, primátor města

 • investiční výstavba
 • správa majetku města


Petr Kvaš, 1. náměstek primátora

 • územní plánování
 • urbanismus a architektura
 • doprava
 • informační technologie


Jan Nadrchal

 • dotační politika
 • projektový management
 • strategický plán a rozvoj města
 • veřejné zakázky
 • životní prostředí


Jakub Rychtecký

 • sociální politika
 • zdravotnictví
 • školství
 • sport


Jan Mazuch

 • ekonomika a rozpočet
 • kultura
 • cestovní ruch
 • správa kapitálových podílů společností