Sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online

Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér.

Jak to funguje

Klient se sám či s příslušným pracovníkem úřadu, který vyřizuje jeho požadavek, dostaví po předchozí domluvě na odbor sociálních věcí, kde se pracovnice odboru přihlásí přes notebook k Tiché lince a vše potřebné s tlumočníkem/přepisovatelem vyřídí.

Dostupnost Tiché linky k vyřizování úředních záležitostí je v rozsahu úředních hodin úřadu a je zcela zdarma. Služba je dostupná prostřednictvím webové stránky Tichá linka.

Tichou linku je možné využít na odboru sociálních věcí, na adrese U Divadla 828, 2. patro, 
kancelář č. 205.
 

Online tlumočení a přepis jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět o.p.s od roku 2008. Služba je dostupná nonstop a zcela zdarma.

Nezisková organizace Tichý svět o.p.s. působí již v deseti krajích České republiky. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízí sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. 

Magistrát města Pardubic službu Tiché linky prostřednictvím obecně prospěšné organizace Tichý svět zajišťuje od roku 2017.