Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Pavel Tušl, 3Q PROJECT a.s.
Datum schválení17. 7. 2018
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na úřadu v obci Dříteč. Dále byla územní studie poskytnuta Krajskému úřadu, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování.