Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.
Datum schválení17.12.2012
Datum prověření aktuálnosti25. 9. 2020
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na úřadu v obci Dříteč.