Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Pavel Tománek
Datum nabytí účinnosti08.08.2023
Doplňující informaceZměna č. 1 územního plánu Srch nabyla účinnosti dne 08. 08. 2023.Do Změny č.1 je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Změna č. 1 byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Srch.