Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum zpracování návrhu ÚP10/2022
Datum nabytí účinnosti Změny č.215.2.2023