Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení29.6. 2016
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování Územního plánu Neratov včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP Neratov v rozsahu zadání změny a dokladů o jejím pořízení je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Neratov.