Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Datum schválení3. 3. 2016
Doplňující informace1. zpráva o uplatňování ÚP Úhřetická Lhota je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Úhřetická Lhota.