Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum nabytí účinnosti19. 2. 2014
Doplňující informace1. zpráva o uplatňování ÚP Vlčí Habřina je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Vlčí Habřina.