K ukládání bioodpadu jsou přistaveny hnědé kontejnery o objemu 1100 l na těchto stanovištích:

 • ul. Dašická u č.p. 1767
 • ul. Erno Košťála u č.p. 973
 • ul. Luďka Matury za č.p. 851 – 852
 • ul. Bartoňova u č.p. 849
 • Dubové návrší u č.p. 748

Co patří do nádob na bioodpad?

 • Listí, plevel, tráva
 • Odřezky a slupky z ovoce a zeleniny
 • Spadlé ovoce
 • Skořápky ořechů, vajec
 • Sedliny kávy a čaje (i s fi ltrem)
 • Pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh apod.)
 • Hlína z květináčů
K ukládání bioodpadu jsou přistaveny hnědé kontejnery o objemu 1100 l na těchto stanovištích:

Co nepatří do nádob na bioodpad?

 • Pleny, obvazy
 • Zbytky potravin a nápojů
 • Pytlíky z vysavače, odpad z popelníků,
 • odpad vzniklý při zametání
 • Plastové kelímky, sáčky a obaly
 • Plechovky, hliníkové fólie, vícevrstvé
 • nápojové kartony (tzv. krabice tetrapak)
 • Textilie, kůže, vlna, dřevo, korek
 • Prospekty, noviny
 • Objemné zelené odpady – větve, pařezy apod. (tyto odpady patří do zvláštních nádob na separačních dvorech, před kompostováním se musí ještě upravit drcením, nebo štěpkováním)
 • Uhynulá zvířata
 • Odpady živočišného původu, maso
 • Psí exkrementy

Pro zájemce je klíč k vyzvednutí na UMO Pardubice III v kanceláři č. 4 u paní Škodové.