Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Podání informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb MmP 26602/2024 Jitka Chaloupková Podání informace na žádost dle zákona 106 [PDF, 129 kB]
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 08.01.2024 (PhDr. Mgr. Michal Krajčovič) MmP 3875/2024 Ing. Jíří Macháně Hlavickovy papir - dopis - ORS (5)(3446831963) [PDF, 200 kB]
Kopie protokolu z kontrolní prohlídky stavby 25055/2024 Marie Chroustová Sdeleni_redigováno [PDF, 184 kB] Protokol_redigováno [PDF, 880 kB]
Právní podpora OHA MmP 16370/2024 Blanka Konstantinová Odpoved_pravni_pomoc [PDF, 178 kB]
Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 03.11.2023 pod č. j: MmP 145558/2023 MmP/8/49/2023-OD-5 Ing. Kristýna Vojáčková Sdeleni_zakon_106_49_web [PDF, 62 kB]
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - právní předpis města o regulaci reklamy 20134/2024 Irena Málková Odpověď_stat_m_Pce [PDF, 64 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 14656/2024 Markéta Paulišová odpověď na žádost 106-Kvapilovi-úřední deska [DOCX, 15 kB]
Řešení změn ochranného pásma vodního zdroje od roku 2000 po současnost v rajonu ORP Pardubice - Otto Sigmund ozp-ovh-2024-02-01 [PDF, 34 kB]
Investiční plán města MmP 9889/2024 Jana Koblížková 106_zadost_9889 [PDF, 297 kB] 106_odpoved_9889 [PDF, 155 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 11483/2024 Kristýna Šenkýřová Úřední deska_odpověď 106 [PDF, 493 kB]
Náhrady škod zaměstnanců obce MmP 3964/2024 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 203 kB]
Příprava občanů k obraně státu MmP 10152/2024 Ing. Jiří Kyncl, oddělení krizového řízení zadost_odpoved_106 [PDF, 190 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – kopie smluv a faktur MmP 9461/2024 Jana Kroupová zadost_odpoved_106_smlouvy_faktury_VSA_TK-VS [PDF, 138 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 2380/2024 Kristýna Šenkýřová Úřední deska_106 [PDF, 594 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informací k vydanému stavebnímu povolení na stavbu „Galerie Pernerka“ MmP 170669/2023 Markéta Paulišová informace podle zákona 106-GALERIE-veřejná vyhláška [PDF, 127 kB]
Kopie závazného stanoviska OHA k výstavbě domu na pozemku p. č. 526/7 v k. ú. Lány na Důlku MmP 169039/2023 Blanka Konstantinová Odpoveď na žádost [PDF, 192 kB] Příloha [PDF, 671 kB]
Smlouva o výpůjčce MmP 1047/2024 Jana Koblížková odpověď_106_ANON [PDF, 186 kB] žádost_106_ANON [PDF, 49 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 168969/2023 Václava Mejsnarová Zadost_106 [PDF, 116 kB]
Odpověď na žádost o informace MmP 163251/2023 Tereza Holická Odpoved_106_MmP_163251_2023 [PDF, 145 kB]
Vnitřní audit na Městské policii Pardubice MmP 149045/2023 Ing. Věra Netolická zadost_odpoved_106 [PDF, 99 kB]
Žádost o poskytnutí kopie oznámení o přestupku MmP 167211/2023 Lenka Hradilová žádost o kopii oznámení o přestupku [PDF, 171 kB]
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. – dotace na letní tábor MmP 163219/2023 Petra Šnejdrová zadost_odpoved_106_dotace_na_letni_tabor [PDF, 255 kB]
Stížnost na strážníky Městské policie Pardubice MmP 158762/2023 kancelář primátora zadost_odpoved_106 [PDF, 108 kB]
Počet zaměstnanců, počet vedených exekucí MmP 153988/2023 Ing. Ivana Matičková zadost_odpoved_106 [PDF, 111 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - Statistický výpočet zatížitelnosti Most přes Chrudimku v Pardubicích 160043/2023 Marin Ptáček Odpověď na dotaz dle zák. 1061999_redigováno [PDF, 915 kB] STATICKY VYPOCET ZATIZITELNOSTI_redigováno [PDF, 8 MB]
poskytnutí informace - kopie protokolu o podání vysvětlení MmP 158628/2023 Lenka Hradilová Žádost o kopii protokolu o podání vysvětlení [PDF, 154 kB]
Záměr výstavby nové školy v areálu Masarykových kasáren MmP 141386/2023 Jana Koblížková 106_zadost [PDF, 19 kB] 106_odpoved [PDF, 242 kB]
Žádost o podání informace k závazným stanoviskům k výstavbě RD v k. ú. Kunětice MmP 151152/2023 Blanka Konstantinová Odpoved [PDF, 133 kB]
Stavby pro reklamu (reklamní zařízení a billboardy) MmP 154111/2023 Jana Koblížková 106_žádost [PDF, 351 kB] 106_odpoved [PDF, 150 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 149365/2023 Kristýna Šenkýřová Úřední deska_žádost 106 [PDF, 560 kB]