Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Odpověď na žádost o poskytnutí informace   OSA/D106-1/22 Lenka Hradilová Odpověď106 [PDF, 80 kB]
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 71976 Jiří Kříž I_informace_dle_zak_106 [PDF, 149 kB]
I/36 Pardubice, Dubina — Počápelské Chalupy 70585/2022 Marie Chroustová 70585_2022_Sdeleni_VV [PDF, 238 kB]
Výběrové řízení na pozici tajemníka a vedoucího odboru v letech 2017 -2022 MmP 63483/2022 Ilona Veselá zadost_odpoved_106 [PDF, 158 kB]
Odpověď na žádost o informaci 60080/2022 Jiří Kříž II_informace_dle_zak_106 [PDF, 149 kB]
Územní řízení pro umístění bytových domů na pozemcích 4248,4247/1 a 328/3 MmP 54495/2022 Vladimíra Dubravčíková 54495_22 [PDF, 49 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 51004/2022 Václava Mejsnarová 106 Lány [PDF, 62 kB]
Odpověď na žádost o informaci odnětí PUPFL k.ú. Ráby a Němčice nad Labem 45725/2022 Jana Novotná zadost_106_odneti_UD [DOCX, 14 kB]
Výdaje města v souvislosti s provozem jednotlivých příspěvkových organizací a akciových společností MmP 49698/2022 Ilona Veselá zadost_odpoved_106 [PDF, 174 kB] odoved_106_vydaje_PO [XLSX, 14 kB]
Nadjezd Kyjevská - p.p.č. 1644 k. ú. Pardubice 53354/2022 Marie Chroustová 53354_2022_Sdeleni_VV [PDF, 190 kB]
Terminál B - projektová dokumentace a pozemky MmP 46782/2022 Jana Koblížková pozemky_odkup_106_001 [PDF, 169 kB] odpoved_106_ANONYMIZACE [PDF, 129 kB] 106_zadost_o_projekt_terminal_B_ANONYMIZACE [PDF, 70 kB]
Žádost o vyhotovení kopií listin stavebního řízení - Mgr. Kristýna Šenkýřová kopie-listin-106 [PDF, 484 kB]
Žádost o informace – seznam podnikatelů ŽÚ/2022/2040/Doc Jana Dočkalová Žádost o informaci [PDF, 22 kB] Odpověď – Rozhodnutí o zamítnutí [PDF, 62 kB]
Vyhodnocení ÚP Ráby - dokumenty přidané do spisu po 8.12.2021 MmP 35901/2022 Blanka Konstantinová Odpoved na žádost [PDF, 200 kB] Priloha [PDF, 946 kB]
Žádost o připomínky a námitky k návrhu nového ÚP Pardubice na požadované pozemky MmP 33119/2022 Blanka Konstantinová Odpoved [PDF, 325 kB]
Náklady na pronájem a úklid kancelářských budov MmP 31169/2022 Ilona Veselá 106_priloha [XLSX, 17 kB] zadost_odpoved_106 [PDF, 160 kB]
Odpověď na žádost o informaci 38082/2022 Jiří Kříž informace_dle_zak_106_II [PDF, 150 kB]
Informace o stavu pořizování nového ÚP Pardubice MmP 22496/2022 Blanka Konstantinová Odpoved [PDF, 252 kB]
Poskytnutí důvodové zprávy k návrhu č. 021 z jednání RmP dne 21.2.2022   MmP 26753/2022 Ilona Veselá zadost_odpoved_106 [PDF, 129 kB]
Provedení interního auditu na Městské policii Pardubice   MmP 25628/2022 Ing. Věra Netolická interni_audit_MPP [PDF, 32 kB]
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb. k BK Pardubice a.s. a FK Pardubice a.s.   MmP 29669/2022 Kamila Šebestyánová Odpověď_na_žádost_dle_zákona_106_1999_dotazy_k_BK_FK (002) [PDF, 252 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 28672/2022 Ilona Prokůpková Poskytnutí informace 16_3_2022 [PDF, 65 kB]
Sdělení k žádosti o poskytnutí informace MmP 27624/2022 Ing. Ilona Prokůpková Odpověď na žádost o info_8_3_2022 [PDF, 104 kB]
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:Žádost o zaslání scanu MmP/24446/2022/Me František Meduna divocak_106_UD [PDF, 102 kB]
Etický kodex úředníků MmP 26889/2022 Ilona Veselá zadost_odpoved_106 [PDF, 131 kB]
Žádost o informaci MmP 26203/2022 Radim Jelínek zadost_106 [PDF, 37 kB] odpoved_106 [PDF, 106 kB]
výzva č.09 IOP MVČR   --- Petra Harišová 106_vyzva09_MVCR_zadavaci_podminky [PDF, 121 kB]
AQUACENTRUM Pardubice - 25 m bazén   MmP 26662/2022 Petra Harišová Aquacentrum Pardubice - 25m bazén [PDF, 123 kB]
Seznam názvů honiteb a jejich držitelů v gesci ORP Pardubice   - František Meduna dokument_zverejneni_UD [PDF, 40 kB] priloha_drzitele_honiteb_106 [PDF, 56 kB]
Stavební závady bytu v ul. Dubinská MmP 22511/2022 Koblížková Jana 106-22511-2022 [PDF, 338 kB]