Britské centrum Pardubice

  • Knihovní fond Britského centra Pardubice nabízí jazykové učebnice a příručky, klasickou i současnou beletrii včetně zjednodušené četby, anglické časopisy, filmy na DVD, slovníky nebo encyklopedie. K 31.12.2021 evidovalo Britské centrum Pardubice 2429 registrovaných čtenářů.
  • Organizuje mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky, a to ve všech úrovních od dětských motivačních zkoušek přes úroveň A1 až po C2. Certifikáty s celoživotní platností pomáhají úspěšným kandidátům při studiu a v profesním životě.
  • Nabízí jazykové kurzy, které vás připraví na jednotlivé cambridgeské zkoušky nebo pomohou udržet a zlepšit vaši úroveň obecné angličtiny, kurzy pro děti již od 8 let nebo lekce anglické konverzace s rodilým mluvčím.
  • Každé letní prázdniny pořádá týdenní příměstský tábor Léto s angličtinou pro děti od 8 do 14 let a letní týdenní intenzivní přípravné kurzy na cambridgeské zkoušky úrovně B1, B2 a C1.
  • Statistiky fondu Britské centra Pardubice k 31.12.2021:

   Knihy: 10 621 ks
   Audio:  5 310 ks
   DVD:  1 254 ks


Chcete se dozvědět více o Britském centru Pardubice?

Navštívte webové stránky