Narodil se 14. 11. 1938​​​​​​​

Vystudoval pardubickou střední školu JSŠ, pak byl dva roky na vojně v Dukle Praha - tenisový oddíl. V letech 1959 – 1965 působil jako Tělovýchovný instruktor Povážské strojírny Povážská Bystrica (hrál tenis a basketbal). Od roku 1965 Průmstav Pardubice a dálkově vystudoval střední průmyslovou školu stavební s maturitou v Praze. V r. 1973 nastoupil jako metodik na OV ČSTV, kde působil až do r. 1999. V roce 1991 založil soukromou tenisovou školu pro děti a mládež, kterou vedl s manželkou a funguje dodnes.

...Nadpis

Jaroslav Brož vyhrál Pardubickou juniorku ve čtyřhře s Josefem Lamrem v r. 1955 i ve smíšené čtyřhře s Evou Jeníkovou v r. 1956. V singlu byl nejlépe 3. v roce 1954. 2. místo v mixu s E. Jeníkovou v r. 1955, 3. ve čtyřhře s J. Lamrem v r. 1956, dále 3. v mixu s E. Jeníkovou v r. 1954 a 3. v deblu s Aloisem Adámkem v r. 1954.

Do Síně slávy pardubického sporu byl uveden v roce 2014.