Narodil se 29. září 1936 v Pardubicích

Oba rodiče byli aktivní sportovci a jeho tatínek dokonce psal texty do sportovního časopisu. Radovan i jeho bratr byli tedy od mala vedeni ke sportu. Radovan se věnoval atletice. Studoval na fakultě tělesné výchovy a stal se profesionálním trenérem atletiky, této činnosti se věnoval až do roku 1992.

Jeho dětství nebylo jednoduché, v horizontu událostí dvacátého století totiž zažil druhou světovou válku. Po válečném období jej zase pro neochotu ke spolupráci neustále prověřovala a obtěžovala StB. V roce 1972 mu po prověrkách dokonce na několik let zabavili cestovní pas. V polovině 80. let byl na něj vyvíjen tlak, aby svým svěřencům podával anabolika, což striktně odmítl. Po skončení pracovní a aktivní trenérské činnosti se věnoval publikační činnosti – historie atletiky, cyklistiky, fotbalu a tenisu.

...Nadpis

Mezi jeho nejvýznamnější svěřence patří: Štěpánek, Brož, Kudrnová, Kaška, Severýnová, Spálenská, Poloková, Mosler, Krsek, Vyhnánek.

 • Trenér atletiky z povolání v letech 1960 – 1992
 • Člen Dynama Pardubice /AC Pardubice od r. 1949
 • Místopředseda Pardubického krajského atletického svazu 2000 – 2015
 • Spoluiniciátor vzniku sportovních tříd na ZŠ Benešovo nám. a sportovního gymnázia v Pardubicích
 • Předseda trenérské rady Českého atletického svazu 1969 – 73
 • Vedoucí trenér sekce skoků a vícebojů juniorů ČAS 1985 – 90


Publikační činnost:

 • Jednotný tréninkový systém skoku dalekého
 • Rámcový program přípravy mládeže (skok daleký)
 • Sborník 100 let atletiky v Pardubicích
 • Kroniky fotbalu, cyklistiky, tenisu v Pardubicích
 • Silver A a heydrichiáda na Pardubicku  
 • Články ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka (člen redakční rady) 
 • Přednášková odborná a historická činnost

V roce 2006 byl vyznamenán Medailí města Pardubice a do Síně slávy pardubického sportu byl uveden v roce 2013.