RealizátorMěsto Pardubice
Termínzáří 2023
StrategieBudování kapacit a vybavení škol
Rozpočet263 000 000 Kč (stavba + pomůcky)
FinancováníEU rozpočet, státní rozpočet


Popis

Centrální polytechnické dílny v Automatických mlýnech budou excelentním vzdělávacím centrem pro děti mateřských škol, žáky základních a středních škol. Dílny budou také sloužit k volnočasovým aktivitám a ke vzdělávání dospělých. Špičkoví lektoři tvoří nejen CPD, ale i vzdělávací programy, ve kterých se kombinuje vzdělání zábava a ponaučení. Vše je prezentováno zajímavě a interaktivně ve spojení tradičního řemesla, vědy a techniky. CPD mimo jiné propojuje regionální firmy a univerzity.

Centrální polytechnické dílny zahrnují: 

 • odborné učebny biologie, chemie, fyziky, robotiky a PC grafiky, 
 • dílny - kov/elektro, grafiky, textilní, dřevařské,
 • univerzální prezentační sál - Science on Sphere - neboli “věda na kouli” jedná se o interaktivní model planety Země, na kterém je možné promítata zemský povrch,
 • Sál Svět dětí - didaktický prostor, který rozvíjí základní znalosti, dovednosti a postoje v přírodních vědách včetně matematiky, logiky dále v IT technologiích a zručnosti. 


​​​​​​​Dále je ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové vytvořeno 115 výukových programů včetně 69 programů pro laboratoře a 44 programů pro dílny.

Veřejný přínos

Cílem vzdělávacích programů je rozvoj tvůrčí práce a individuálního zpracování. Programy tak podporují manuální činnosti, kde se žák naučí šetrně zacházet s materiály, seznámí se s jednotlivými řemesly a jejich představiteli. Mimo manuální činnosti bude výuka cílit na prožitek a pocit z poznání, které podpoří zájem o badatelskou činnost a rozvoj kritického myšlení a kreativity. U dětí by se těmito programy měl probudit zájem o nejen technické obory. Navíc, kde jinde potkat nové kamarády než u společné zábavy?

Fáze projektu

 • Stavební práce na objektu CPD – 12/2020 - 07/2023
  Na objektu CPD byly zahájeny v prosinci stavební práce, které budou probíhat i během roku 2021/2022, dokončení je plánováno v roce 2023.

 • Příprava vzdělávací části projektu – 2021
  V rámci vzdělávací části budou připravovány pomůcky, speciální nábytek, IT technologie pro výběrové řízení.

 • Pokračování stavebních prácí na objektu CPD – 2022

 • IT technologie – 2022
  Výběr dodavatele a samotná realizace IT technologie v rámci objektu. Termín zahájení realizace bude záležet na stavební připravenosti.

 • Výběrové řízení na dodavatele vybavení – 2022/2023
  Možné zahájení výběrového řízení na speciální nábytek, sál Svět dětí + samotná realizace v rámci objektu (bude záležet na stavební připravenosti).

 • Dokončení stavebních prací a kolaudace – 2023

 • Dokončení ostatních vzdělávacích částí – 2023

 • 29. 9. 2023 "Grand opening Automatických mlýnů" – slavnostní otevření