Jsou udělována za zcela mimořádné zásluhy o město Pardubice, a to zejména žijícím slavným rodákům, významným osobám a zahraničním osobnostem.

Postup pro navržení ocenění

Návrh na udělení ocenění města mohou do 30. září daného kalendářního roku podávat fyzické i právnické osoby bez omezení místa bydliště či sídla. Písemný návrh musí obsahovat označení navrhovatele (jméno/název, adresa/sídlo, kontakt), jednoznačné označení navrhovaného (jméno, adresa, kontakt), druh navrhovaného ocenění a důkladné zdůvodnění návrhu, následně tento návrh odešlete na email: katerina.snopkova@mmp.cz a nebo poštou na adresu Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, k rukám Kateřiny Snopkové.

Seznam vyznamenaných osob

 • 1861 František Palacký (historik)
 • 1861 František Ladislav Rieger (politik)
 • 1866 Richard Belcredi (politik)
 • 1871 Jaroslav Jibdřich Clam - Martinic (politik)

 • 1871 Karel Habětínek (právník)

 • 1871 Karl Siegmund von Hohenwart zu Gerlachstein (politik)

 • 1871 Josef Jireček (historik)
 • 1871 Jiří Kristián z Lobkovic (politik)
 • 1871 Alois Pražák (politik)
 • 1871 Albert Schäffle (politik)

 • 1874 Alfréd z Krausů (politik)

 • 1878 Hynek Boukal (okresní hejtman)
 • 1897 Oswald Marian Balzer (univerzitní profesor)
 • 1903 Jaroslav Vrchlický (básník)
 • 1910 Karel Kramář (politik)

 • 1912 Otakar Trnka (politik)
 • 1918 Alois Jirásek (spisovatel)

 • 1918 Alois Rašín (politik)
 • 1918 Gustav Habrman (politik)
 • 1918 Václav Klofáč (politik)
 • 1918 Tomáš Garrigue Masaryk (prezident republiky)
 • 1924 Josef Suk (hudební skladatel)
 • 1927 Josef Sakař (historik)
 • 1931 Karel František Potěšil (učitel)
 • 1935 František Udržal (politik)
 • 1936 Edvard Beneš (prezident republiky)
 • 1937 Josef Bohuslav Foerster (hudební skladatel)
 • 1938 Milan Hodža (politik)

 • 1939 Karel František Rosůlek (učitel)

 • 1945 Andrej Ivanovič Jeremenko (generál)


 • 1945 Bohumil Laušman (politik)
 • 1947 Jan Šrámek (politik)
 • 1965 Petr Andrejevič Sibirkin (letec)
 • 1966 Demiro Marchi (politik)
 • 1968 Gunnar Nilsson (politik)
 • 1969 Hanuš Thein (operní pěvec)
 • 1971 Jaroslav Grus (akademický malíř)
 • 1979 Alexej Alexandrovič Gubarev (kosmonaut)
 • 1979 Vladimír Remek (kosmonaut)
 • 1989 Ota Janeček (akademický malíř)
 • 1993 Clifford ron Hockey (pilot) - in memoriam
 • 1993 Marie Chudá (vlastivědná pracovnice)
 • 1993 Mirko Janeček (vydavatel)
 • 1993 Václav Metelka (účetní)
 • 1993 Marie Svobodová (hudební vědec)
 • 1998 Dominik Hašek (hokejista)
 • 1999 Libor Pešek (dirigent)
 • 2001 Jan Kašpar (letec) - in memoriam
 • 2012 Karel Jičínský (lékař) - in memoriam
 • 2014 Josef Kubát (pedagog – matematik)
 • 2015 Jan Perner Jan (projektant a stavitel železničních tratí) - in memoriam
 • 2015 Miroslav Řepa (architekt)
 • 2016 František Šebek (historik)
 • 2016 Jiří Kotyk (historik)
 • 2017 Jan Iserle (lékař)
 • 2018 Jarmila Stibicová (pedagog, signatář Charty 77)
 • 2018 Jiří Paleček (zakladatel KPP)
 • 2020 Evžen Erban (plochodrážní jezdec)
 • 2022 Karel Havlíček (lékař)
 • 2022 Vladimír Martinec (hokejista)