Jsou udělována za zcela mimořádné zásluhy o město Pardubice, a to zejména žijícím slavným rodákům, významným osobám a zahraničním osobnostem.

Postup pro navržení ocenění

Návrh na udělení ocenění města mohou do 30. září daného kalendářního roku podávat fyzické i právnické osoby bez omezení místa bydliště či sídla. Písemný návrh musí obsahovat označení navrhovatele (jméno/název, adresa/sídlo, kontakt), jednoznačné označení navrhovaného (jméno, adresa, kontakt), druh navrhovaného ocenění a důkladné zdůvodnění návrhu, následně tento návrh odešlete na email: katerina.snopkova@mmp.cz a nebo poštou na adresu Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, k rukám Kateřiny Snopkové.

Seznam vyznamenaných osob

 • 1861 Palacký František (historik)
 • 1861 František Ladislav (politik)
 • 1866 Belcredi Richard (politik)
 • 1871 Clam – Martinic Jindřich Jaroslav (politik)

 • 1871 Habětínek Karel (právník)

 • 1871 Karl Siegmund von Hohenwart zu Gerlachstein (politik)

 • 1871 Jireček Josef (historik)
 • 1871 Jiří Kristián z Lobkovic (politik)
 • 1871 Pražák Alois (politik)
 • 1871 Schäffle Albert (politik)

 • 1874 Alfréd z Krausů (politik)

 • 1878 Boukal Hynek (okresní hejtman)
 • 1897 Oswald Marian Balzer (univerzitní profesor)
 • 1903 Vrchlický Jaroslav (básník)
 • 1910 Kramář Jaroslav (politik)

 • 1912 Trnka Otakar (politik)
 • 1918 Jirásek Alois (spisovatel)

 • 1918 Rašín Alois (politik)
 • 1918 Habrman Gustav (politik)
 • 1918 Klofáč Václav (politik)
 • 1918 Masaryk Tomáš Garrigue (prezident republiky)
 • 1924 Suk Josef (hudební skladatel)
 • 1927 Sakař Josef (historik)
 • 1931 Potěšil František Karel (učitel)
 • 1935 Udržal František (politik)
 • 1936 Beneš Edvard (prezident republiky)
 • 1937 Foerster Josef Bohuslav (hudební skladatel)
 • 1938 Hodža Milan (politik)

 • 1939 Rosůlek František Karel (učitel)

 • 1945 Jeremenko Andrej Ivanovič (generál)


 • 1945 Laušman Bohumil (politik)
 • 1947 Šrámek Jan (politik)
 • 1965 Sibirkin Petr Andrejevič (letec)
 • 1966 Marchi Demiro (politik)
 • 1968 Nilsson Gunnar (politik)
 • 1969 Thein Hanuš (operní pěvec)
 • 1971 Grus Jaroslav (akademický malíř)
 • 1979 Gubarev Alexej Alexandrovič (kosmonaut)
 • 1979 Remek Vladimír (kosmonaut)
 • 1989 Janeček Ota (akademický malíř)
 • 1993 Hockey Ron Clifford (pilot) - in memoriam
 • 1993 Chudá Marie (vlastivědná pracovnice)
 • 1993 Janeček Mirko (vydavatel)
 • 1993 Metelka Václav (účetní)
 • 1993 Svobodová Marie (hudební vědec)
 • 1998 Hašek Dominik (hokejista)
 • 1999 Pešek Libor (dirigent)
 • 2001 Kašpar Jan (letec) - in memoriam
 • 2012 Jičínský Karel (lékař)
 • 2014 Kubát Josef (pedagog – matematik)
 • 2015 Perner Jan (projektant a stavitel železničních tratí) - in memoriam
 • 2015 Řepa Miroslav (architekt)
 • 2016 Šebek František (historik)
 • 2016 Kotyk Jiří (historik)
 • 2017 Iserle Jan (lékař)
 • 2018 Stibicová Jarmila (pedagog, signatář Charty 77)
 • 2018 Paleček Jiří (zakladatel KPP)
 • 2020 Erban Evžen (plochodrážní jezdec)