Čestné uznání města Pardubic je udělováno osobám, jejichž činnost byla v daném kalendářním roce významným přínosem pro město Pardubice.

Postup pro navržení ocenění

Návrh na udělení ocenění města mohou do 30. září daného kalendářního roku podávat fyzické i právnické osoby bez omezení místa bydliště či sídla. Písemný návrh musí obsahovat označení navrhovatele (jméno/název, adresa/sídlo, kontakt), jednoznačné označení navrhovaného (jméno, adresa, kontakt), druh navrhovaného ocenění a důkladné zdůvodnění návrhu, následně tento návrh odešlete na email: katerina.snopkova@mmp.cz a nebo poštou na adresu Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, k rukám Kateřiny Snopkové.

Seznam vyznamenaných osob

 • 2004 Ludmila Mičjanová

 • 2004 Vlastimil Mičjan 

 • 2004 Miloslav Drahoš 

 • 2004 František Bárta

 • 2004 Karel Miller 

 • 2004 Jiří Šmíd 

 • 2006 Jaroslav Janda 

 • 2006 Vladimír Kočvara

 • 2016 Pavel Stara 

 • 2021 Jan Frolík 

 • 2021 Jiří Šindelář