Čestné uznání města Pardubic je udělováno osobám, jejichž činnost byla v daném kalendářním roce významným přínosem pro město Pardubice.

Postup pro navržení ocenění

Návrh na udělení ocenění města mohou do 30. září daného kalendářního roku podávat fyzické i právnické osoby bez omezení místa bydliště či sídla. Písemný návrh musí obsahovat označení navrhovatele (jméno/název, adresa/sídlo, kontakt), jednoznačné označení navrhovaného (jméno, adresa, kontakt), druh navrhovaného ocenění a důkladné zdůvodnění návrhu, následně tento návrh odešlete na email: katerina.snopkova@mmp.cz a nebo poštou na adresu Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, k rukám Kateřiny Snopkové.

Seznam vyznamenaných osob

 • Mičjanová Ludmila 2004

 • Mičjan Vlastimil 2004

 • Drahoš Miloslav 2004

 • Bárta František 2004

 • Miller Karel 2004

 • Šmíd Jiří 2004

 • Janda Jaroslav 2006

 • Kočvara Vladimír 2006

 • Stara Pavel 2016

 • Frolík Jan 2021

 • Šindelář Jiří 2021