Chodník slávy pardubického sportu se nachází před pardubickou hokejovou arénou, kde jsou na žulových dlaždicích prezentovány osobnosti z řad sportovců, trenérů a sportovních funkcionářů, kteří byli v průběhu let uvedeni do Síně slávy pardubického sportu při tradičním vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za daný rok. Každá dlaždice nese jméno, rok narození a piktogram znároňující sportovní disciplínu. Každoročně jsou do Síně slávy pardubického sportu uváděny nové osobnosti, takže se chodník slávy bude i nadále rozšiřovat.

Součástí chodníku slávy je také stříbrný válec s nálepkami postav a oceněními, který se nalezá na začátku celého prostranství před hokejovou arénou. V tomto objektu je možné nejen zachytit na fotografii svůj obličej s daným oceněním, ale zároveň tyto otvory slouží jako vhled do útrob válce, jelikož na své vnitřní straně ukrývá polepy s nejúspěšnějšími sportovci Pardubic jednotlivých kategorií za daný rok.

Projekt vznikl za podpory Pardubického kraje a Rozvojového fondu Pardubice a.s.