Složení Rady Městského obvodu Pardubice VII

Ustavující jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII konané dne 31.10.2018 zvolilo následující složení členů Rady MO Pardubice VII.

  • Vítězslav Čapek - starosta
  • Jan Rejda - místostarosta
  • Roman Kalášek
  • Mgr. Bc. Jana Tomšů
  • František Rais